Rosse stekelstaart

De kans bestaat dat u niet direct de link kunt leggen tussen een naam als rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) en een eendensoort, maar toch is het er eentje. Het hele Amerikaanse continent is het oorspronkelijke leefgebied van deze eend en zijn moerassige meertjes de meest favoriete biotoop. Natuurliefhebbers kunnen hem aantreffen vanaf Zuid-Amerikaanse Andesgebergte tot zuidelijk Canada.

Volwassen mannetjes hebben een roestrood verendek, een witte kop met een zwarte kop en hals, afgewerkt met een blauwe snavel. Uiteraard zijn de volwassen vrouwtjes iets minder uitbundig gekleurd en zij moeten het doen met een grijsbruin verendek, grijzig gezicht en een wat donkerder hals en kop.
Het was natuurlijk die opvallende blauwe snavel van het mannetje dat vooral Britse grootgrondbezitters deed besluiten om de rosse stekelstaart aan hun collectie watervogels toe te voegen om zo hun troosteloos uitzicht wat op te fleuren. Zoals we wel vaker hebben gezien, wisten enkele exemplaren te ontsnappen en zich in de vrije natuur te vestigen om gezellig een eigen gezinnetje te stichten. Omdat deze eendensoort nogal de neiging heeft om over langere afstanden zijn heil te zoeken is hij ondertussen ook al in Nederland gesignaleerd.

Het blijkt dat hij niet al te veel eisen stelt aan zijn voedsel en goed tegen streng winterweer kan. Mede daarom wordt er nog steeds met de rosse stekelstaart gefokt. Dat is een bijzonder slecht idee om dat hij geen enkele belemmering ziet om vreemd te gaan met de hier echt zeldzame witkopeend (Oxyura leucocephala). Die witkopeend heeft het hier bijzonder moeilijk om als soort in leven te blijven en in een aantal landen is hij al helemaal uitgestorven. Bovendien ontstaan er door dat vervelende agressieve balts- en seksgedrag van de rosse stekelstaart veel nakomelingen die niet meer raszuiver zijn. Trouwens, wie weet wat voor ziekten die rosse stekelstaarten als bagage mee hebben genomen vanuit hun thuislanden.

In Groot Brittannië gaan er ondertussen steeds meer stemmen op om de rosse stekelstaart rigoureus uit te roeien. Als reactie daarop zijn er uiteraard ook weer stemmen die roepen dat zoiets heel zielig is voor zo'n beest. Maar, zo zeggen Britse regeringsfunctionarissen, die rosse stekelstaart is 'over-sexed and over here'. Dat zijn ze hier ook en de minister heeft al in 2009 de provincies opdracht gegeven om plannen te maken om de eend te bestrijden. Het doden van exoten is volgens de Flora- en Faunawet alleen maar toegestaan wanneer de provincie een dier heeft aangewezen. Dat is zelfs nu nog maar door een paar provincies gedaan. Friesland hoort daar gelukkig wel bij.

Ondertussen werd pas in 2015 bekend dat Nederland had ingestemd om tussen 2011 en 2015 had ingestemd om de rosse stekelstaart in het wild uit te roeien, ontsnappingen uit gevangenschap te voorkomen en de handel te verbieden. Dat is rijkelijk laat.

No comments:

Post a Comment