Klootborstje

Onze art director Horst Dijkstra heeft opnieuw een onbekende soort beschreven die in de buurt van de havenstad Harlingen enkele keren is waargenomen. Het blijkt een zorgwekkende mutatie van het roodborstje (Erithacus rubecula) te zijn.
[Tekening: Horst Dijkstra]
Wetenschappers hebben deze zeer zeldzame verschijning de voorlopige naam klootborstje (Erithacus scrotuma) gegeven. Het verschil met het 'gewone' roodborstje is dat het mannetje van het klootborstje opvallende, op een mannelijk scrotum lijkende ballen op zijn borst heeft.

Men heeft geen enkel idee wat deze vreemde mutatie heeft veroorzaakt. Men vermoedt dat de vuilverbrandingsinstallatie (de REC) nabij Harlingen zoveel schadelijke stoffen heeft uitgestoten dat deze plaatselijk tot mutaties heeft geleid. Uiteraard ontkennen de verantwoordelijken van de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en de uitbater van de vuilverbrandingsinstallatie, de Omrin, dat deze vuilverbrander ook maar enige mutagene stof uitstoot.

Keep dreaming.

No comments:

Post a Comment