Zonnebaars

De zonnebaars (Lepomis gibbosus) is een zoetwatervis, die oorspronkelijk afkomstig is uit oostelijke delen van Noord-Amerika, waar hij wat oneerbiedig pumpkinseed sunfish ('pompoenzaad zonnevis') wordt genoemd. Daar waar hij van nature thuis hoort kan hij wel een lengte van 40 centimeter bereiken. Ondertussen komt hij ook in Nederland voor, maar hier wordt hij niet langer dan 15 centimeter. Waarom is zo'n vis zo onnozel geweest om zich hier te vestigen als deze soort hier niet eens tot volle wasdom kan komen?
Deze vissoort is aan het eind van de negentiende eeuw in Europa geïmporteerd omdat hij zo kleurrijk oogt en zich ook te goed doet aan insecten en larven. Bovendien is hij koel water gewend en dus waren visliefhebbers er als de kippen bij om hem in aquaria en vijvers los te laten. Zoals zo vaak het geval is wisten enkele exemplaren natuurlijk te ontsnappen of werden als overtollig zijnde maar gewoon gedumpt. Niet de vis was dus onnozel, maar de visliefhebbers.

In Nederland komen ze in toenemende mate voor in wat afgesloten wateren op hoge zandgronden in zuidoost Nederland, maar er komen steeds meer waarnemingen uit de rest van het land en ook in zuidoost Friesland komen kleine populaties zonnebaars voor. In afgesloten watertjes en poeltjes kan deze soort een behoorlijke dichtheid bereiken en heeft daar een negatieve invloed omdat hij geen natuurlijke vijanden heeft. Zoals gemeld jaagt hij met veel succes op muggenlarven en kleine worpjes, maar ook staan eieren en broed van allerhande amfibieën en vissen op zijn menu. Een volgend nadeel is dat hij veel en vaak broed produceert al zal hij bij voedselgebrek niet schromen om ook zijn eigen broed te consumeren.

Het betekent ook dat hij een ware slachting kan aanrichten onder ondertussen zeer zeldzame inheemse soorten, zoals de kamsalamander, knoflookpad en boomkikker.

Waar de zonnebaars het voor het zeggen heeft, leven niet veel andere dieren meer. Een wat egocentrische manier van leven en dat heeft de mens weer eens aan zichzelf te danken.

Op zijn minst is het niet verstandig om invasieve soorten als de zonnebaars in de Nederlandse wateren uit te zetten. Zou het niet een goed idee zijn om eens wettelijk vast te leggen dat bepaalde soorten simpelweg niet meer verkocht mogen worden in dierenspeciaalzaken? Ieder dier of iedere plant die zich met enig gemak in onze omgeving zou kunnen vestigen moet hier niet verkocht kunnen worden. De zonnebaars heeft onze hulp niet meer nodig en échte dierenliefhebbers zouden die vijvertjes en poelen vol zonnebaars gewoon leeg moeten pompen.

Vissers die deze soort aan de haak slaan moeten de zonnebaars niet terugzetten, maar meenemen naar huis. Hij smaakt namelijk heerlijk met prachtig vlees.

No comments:

Post a Comment