Schijngenadekruid

Het schijngenadekruid (Lindernia dubia) is verwant aan het genadekruid (Gratiola officinalis), maar dat is alleen maar interessante informatie als je weet dat genadekruid een zeldzame inheemse giftige, plant is. Samen behoren ze (nog) tot de weegbreefamilie (Plantaginaceae).
[Foto: Joke Schaminée-Sluis]
Schijngenadekruid is een kruipende tot opstijgende plant met bladeren die voorzien zijn van een waslaagje. De stengel is vierkant. Zoals bij de weegbree zijn de bladeren parallelnervig. De witte tot violette bloemen (en later) vruchten staan op een kort steeltje uit de bladoksel en liggen als het ware op het blad. De plant kleurt later in het seizoen wat oranjebruin en is aan het begin van de winter vaak dieprood.

Schijngenadekruid is inheems op het Amerikaanse continent en is Europa binnen gekomen via havens in Zuid-Frankrijk. Van daaruit heeft de soort zich succesvol verspreid naar moerassige gebieden in Zuid-, maar ook Centraal-Europa. Verspreiding verloopt waarschijnlijk via vogels, transport via schepen, werktuigen en visgerei, en door aanspoeling.

Elders in Europa wordt schijngenadekruid soms zoveel aangetroffen dat zij andere soorten in verdringt en kwetsbare ecosystemen bedreigt. In Nederland is dit (nog) niet het geval. De eerste waarneming in Nederland dateert uit 1993 in een visvijver in Limburg. Vermoedelijk kwam de plant daar terecht als toevallige bijgroei bij vijverplanten of via gedumpt vijver- of tuinafval.

Toch lijkt het schijngenadekruid in ons land aan een opmars bezig te zijn. Was zij eerst nog bekend van een beperkt aantal locaties aan de grote rivieren (Grensmaas en Ewijkse Plaat), nu verovert zij ook al vennetjes in West-Brabant en Noord-Limburg. In 2014 werd de plant aangetroffen bij een vennetje bij Huizen (NH). Wanneer het schijngenadekruid wordt aangetroffen ziet men ook (sporen van) ganzen en eenden en men vermoedt dat deze watervogels zaden en delen van planten meevoeren.
Schijngenadekruid is een kolonist van periodiek droogvallende oevers, en heeft veel licht, vocht, en een dunne laag organisch materiaal nodig. Daardoor kan deze soort in Nederland op veel locaties een aanvaardbare habitat vinden.

Plantkundigen geloven dat schijngenadekruid een warmteminnende soort is en dat hij misschien door de zachte winters van de afgelopen jaren wat heeft weten uit te breiden. Wij weten wel beter: planten hebben de vervelende neiging om zich aan wisselende omstandigheden aan te kunnen passen en ik verwacht dat de kolonisatie van de rest van het land slechts een kwestie van tijd zal zijn. Het is bovendien een wat onooglijk plantjes dat eenvoudig aan waarneming kan ontsnappen. Daardoor is het niet onwaarschijnlijk dat deze soort momenteel al op veel meer plaatsen groeit dan tot nu toe bekend is.

Smalle theeplant

Geen idee hoe de smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides) aan zijn Nederlandse naam is gekomen. Hij lijkt niet op de theeplant, je kunt er geen thee van zetten en deze soort komt ook niet uit de regio waar thee inheems is. Bovendien is hij hier vaak te koop als als aquariumplant onder de naam Senegalese theeplant en die naam is ook al onjuist. De smalle theeplant is inheems in delen van Zuid-Amerika, vooral in Uruguay en Paraguay.
Smalle theeplant is een overblijvende oeverplant die opgaande stengels kan vormen die tot 1,5 m hoog zijn. Die stengels zijn bleekgroen, rond of zes- tot achthoekig en hol. De tot 20 centimeter grote bladeren zijn lancetvormig met gegolfde bladranden. De plant bloeit met witte bloemen. De plant groeit meestal vanuit de oever en vormt van daaruit grote drijvende matten, maar zij kan ook volledig onder water voorkomen.

Zoals al gezegd wordt de plant aangeprezen als een makkelijke plant die snel groeit, makkelijk te vermeerderen is en die bovendien zelfs geschikt is voor een onverwarmd aquarium. Gezien reacties op sites van aquariumliefhebbers zijn echter niet alle aquariumliefhebbers even enthousiast over deze plant. De plant groeit namelijk veel te snel en overwoekert ieder aquarium in korte tijd. De soort wordt dan een onkruid, waar de aquariumliefhebber al snel genoeg van zal hebben. Dan weet de vaste lezer van dit weblog al waartoe dit gaat leiden: de smalle theeplant wordt in de sloot gekieperd.

Smalle theeplant vormt in het oppervlakte water grote drijvende matten. Door zijn holle stengel kan de plant groeien over het oppervlak van ondiep, langzaam stromend water of op drassige plekken. In gebieden waar smalle theeplant invasief wordt, is schade te verwachten zoals het verdringen van inheemse soorten, het verlagen van het zuurstofgehalte van het water, belemmering van de doorstroming van water en het kan zelfs problemen opleveren voor schepen. De angst bestaat dat de plant zich mogelijk zou kunnen vestigen in Zuid-Europese rijstvelden. De drijvende matten kunnen bovendien ontwateringssystemen of irrigatiekanalen blokkeren.

De Europese Gemeenschap heeft de smalle theeplant in 2019 geplaatst op de Unielijst van de EU Exotenverordening. Dat betekent dat de verkoop in de hele EU verboden is.

De experts van de NVWA hebben geprobeerd de risico's voor Nederland van de smalle theeplant in kaart te brengen. Zoals zo vaak hebben ze eerst even hun roze bril opgezet en de conclusie liet zich raden: het valt wel mee.

Stand van zaken in 2019, zo schrijven ze optimistisch in hun rapportage, is dat de smalle theeplant niet voorkomt in de Nederlandse natuur en de verwachting was dat de plant zich in het huidige klimaat niet kan vestigen.
In 2019 werd in Vleuten (Utrecht) waargenomen dat de smalle theeplant zich had verspreid en zelfs de winter hadden overleefd. De planten zijn verwijderd door de gemeente Utrecht. Zucht.

Treurmaina

De Europese Unie is qua oppervlakte groot en wordt steeds groter als men onnadenken landen laat toetreden. Dat betekent echter ook dat een probleem, dat in het ene land ervaren wordt, in een ander land volstrekt onbekend is. Als we het over exoten hebben dan is de treurmaina (Acridotheres tristis) een goed voorbeeld. De soort is namelijk in 2019 als vijfde vogelsoort toegevoegd aan de Unielijst van de EU Exotenverordening. Treurmaina’s kunnen nesten van andere vogelsoorten inpikken, wat gevolgen kan hebben voor andere, meer kwetsbare soorten.
De treurmaina is familie van de spreeuw en wordt daarom ook wel treurspreeuw genoemd. De treurmaina is vrij eenvoudig te herkennen, want hij meet van kop tot staart ongeveer 25 centimeter, is bruin van kleur, heeft een grijszwarte kap en heeft in vlucht opvallende witte vleugelvelden. De poten en snavel zijn geel, evenals de naakte huid rondom het oog.

Treurmaina’s zijn inheems in delen van Centraal-Azië, op het Indische subcontinent, oostwaarts tot in Zuidoost-Azië. Ze leven er in allerlei open landschappen, zoals landbouwgebieden en ook in dorpen en steden. De soort is omnivoor, want hij eet zowel insecten als fruit en zaden. Treurmaina’s broeden in holen in bomen en bouwwerken.

De treurmaina zou zich op natuurlijke wijze hebben uitgebreid naar aanliggende gebieden. Daarnaast komt de soort tegenwoordig in soms grote aantallen voor in een aantal tropische en subtropische landen, waaronder Australië, Zuid-Afrika en diverse eilanden in de Indische Oceaan.

Voor de rest van de waarnemingen moet de beschuldigende vinger weer naar de mens worden gericht. Deze intelligente vogel lukt het nog wel eens om uit een volière te ontsnappen. Soms werd de soort zelfs uitgezet om schadelijke insecten te bestrijden. In de EU heeft de soort vooralsnog alleen zich voortplantende populaties in delen van Italië en Portugal. In het verleden broedde de soort ook in Spanje op een aantal Canarische eilanden, maar deze populaties zijn succesvol verwijderd.

De eerste waarneming van de treurmaina in Nederland stamt uit de jaren zeventig. De laatste tien jaar wordt de soort jaarlijks gemeld. De meeste waarnemingen betreffen solitaire vogels. De soort heeft zelfs enkele malen in Nederland gebroed: in 1984 bij het Veluwemeer, in 2006 in Rotterdam en in 2008 in Oss. Waarnemingen in 2019 betroffen enkelingen in Utrecht, Zeist, Den Haag, Ijmuiden en het Friese Berlikum.

Naast de treurmaina zijn in de afgelopen jaren met enige regelmaat kuifmaina’s (Acridotheres cristallelus) en oevermaina’s (Acridotheres ginginianus) in Nederland in het wild waargenomen en incidenteel in 2013 de junglemaina (Acridotheres fuscus) en Javaanse maina (Acridotheres javanicus). In 1985 is op Zuid-Beveland zelfs een broedgeval vastgesteld van de oevermaina.

Napolitaanse cyclamen

De meeste mensen noemen een cyclamen kortaf cyclaam. Dat komt omdat men vroeger geloofde dat het woord 'cyclamen' wel een meervoudsvorm moest zijn en daarom verzon men het woord 'cyclaam' als enkelvoud. De juiste versie is echter 'cyclamen' en dat woord is dus zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm.
[Foto: Wilde planten op Texel]
Een cyclamen is een knolgewas en die zorgt voor voldoende voedsel om de plant een decennialang leven te geven. De bladeren zijn vaak fraai, wit gemarmerd, met een typisch kerstboompatroon in hun midden. De cyclamen bloeit overdadig met rode, roze, witte of bonte bloemen. Cyclamen zijn veelal geurloos.

Het domein van de cyclamen zijn de landen rondom de Middellandse Zee. Daar goeien en bloeien diverse soorten in niet al te scherp afgebakende gebieden. Hier in Nederland is de cyclaam natuurlijk een kamerplant die qua belangstelling wat up and downs gehad heeft. Hij is tijden uit de mode geweest, is in de 19de eeuw weer populair geworden, maar is na de jaren 80 van de vorige eeuw weer een plant voor oma's geworden. Het kan verkeren.

Toch kun je hier te lande soms een Napolitaanse cyclamen (Cyclamen hederifolium) verwilderd aantreffen. Het is een tuinvlieder, zoals biologen dat plegen te noemen. Op Texel zijn enkele vindplaatsen, maar ook aan de Noord-Groningse Waddenzeekust zijn wat verdwaalde exemplaren te aanschouwen.

Ooit stond de cyclamen bekend als een geneeskrachtige plant. Het was in gebruik als laxeermiddel, als middel tegen wormen en als middel om de menstruatie op te wekken. Bovendien zou het werkzaam zijn bij een verstopte neus (sinusitis) en bij 'nerveuze toestanden'.

Cyclamen zijn echter door giftige saponines beslist niet veilig voor inwendig gebruik. Ben je toch zo onverstandig om te luisteren naar mensen die geen verstand van zaken hebben dan kun je al bij een dosis van 300 mg (en dat is heel weinig) rekenen op maagpijn, misselijkheid, braken en diarree. Nog hogere doses zullen echte vergiftigingen veroorzaken met symptomen, zoals spasmen en ernstige ademhalingsproblemen.

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van cyclamen als neusspray bij sinusitis leverde op dat het onwerkzaam was en dat meer dan de helft van de deelnemers bijwerkingen meldde[1].

Misschien moeten we toch meer leren genieten van een cyclamen als kamerplant. Kom je wat tot rust en ben je ook direct van je klachten van 'nerveuze toestanden' af.

[1] Zalmanovici Trestioreanu et al: Cyclamen europaeum extract for acute sinusitis in Cochrane Database of Systematic Reviews - 2018

Afrikaanse fruitmot

Zo langzamerhand beginnen de nadelen van het gesleep van producten uit verre oorden echt zichtbaar te worden. Dat je, samen met agrarische producten uit het buitenland, ook onbedoelde verstekelingen kunt meevoeren is al veel langer bekend, maar toch is iedereen altijd weer verbaasd wanneer zoiets breed in de media wordt uitgemeten.
Veel partijen bloemen, planten en fruit worden bij onze landsgrenzen tegengehouden, omdat uit onderzoek bleek dat ze besmet waren met de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta). Biologen denken dat de Afrikaanse fruitmot oorspronkelijk ten zuiden van de Sahara (Sub-Saharan Africa) leefde, maar zelfs daar zijn ze niet zeker van.

Liefst 3,1 miljard rozen met een waarde van zo'n €250 miljoen komen er ieder jaar vanuit Afrika deze kant uit, waarvan tweederde uit Kenia. De Afrikaanse fruitmot voelt zich kennelijk prima thuis tussen de bloemen en mede daardoor bleek er een spectaculaire stijging van het aantal tegengehouden partijen. 

De Afrikaanse fruitmot heeft, normaal gesproken, zijn zinnen gezet op citrusbomen, maar heeft ook geen moeite met macadamiabomen of katoenstruiken. De larve maakt het nog minder uit waar deze zijn voedsel haalt en dus staat ieder landbouwproduct wel op het menu.


Paprika's blijken uitgesproken favoriet bij het beestje dat sinds dit jaar op de quarantainelijst van de Europese Unie staat. Dat betekent dat er strenge maatregelen gelden wanneer de Afrikaanse fruitmot in een kas wordt aangetroffen. Vernietigen van de hele inhoud van de kas kan een optie zijn, al is het ook mogelijk om tot chemische bestrijding over te gaan. In beide gevallen test een grote strop voor de teler.

Het grootste gevaar van een eventuele invasie van Afrikaanse fruitmotten is van economische aard. Als larven in de vrucht kruipen en ze worden vervolgens in andere landen aangetroffen, dan bestaat de kans dat landen besluiten helemaal geen paprika's uit Nederland meer willen afnemen. Zover is het gelukkig nog niet en de sector wil dat graag zo houden. Die sector wil graag meer controle (maar dat mag niet van de EU). Overigens is het de verantwoordelijkheid van Kenia om ervoor te zorgen dat de rozen die naar de EU gaan vrij zijn van de Afrikaanse fruitmot.

Natuurlijk houdt de Afrikaanse fruitmot van tropische warmte en denken biologen dat ze de Nederlandse winters niet zullen overleven. Ze vergeten daarbij natuurlijk de effecten van de opwarming van de aarde en het feit dat in kassen ook bijna tropische omstandigheden heersen.

Zwarte kruisbes

Exoten hebben soms als bijkomend probleem dat er nog geen aanvaarde Nederlandse naam bestaat. Dat is ook het geval met de Ribes divaricatum, een Amerikaanse kruisbes. In zijn thuisland leven er een drietal ondersoorten (Ribes divaricatum divaricatum, Ribes divaricatum parishii en Ribes divaricatum pubiflorum) die het westen van Noord-Amerika van noord tot zuid onderling verdeeld hebben. Laten we niet ingewikkeld doen en deze soort de zwarte kruisbes te noemen.
De zwarte kruisbes is een struik, die tot drie meter hoog kan opgroeien. Hij bloeit met een kleine tros van hangende bloemen, elk met paars getinte groene kelkblaadjes en kleinere, lichtere bloemblaadjes die lange, uitstekende meeldraden omcirkelen. De vrucht is een zoet smakende eetbare zwarte bes van zo'n centimeter breed.

De noordelijke ondersoort, Ribes divaricatum divaricatum, komt in toenemende mate in Europa voor. Mogelijk zijn de planten rond 1900 ingevoerd. In die tijd zaaide Amerikaanse meeldauw of Ribesmeeldauw (Podosphaera mors-uvae) dood en bederf in Europa. Vooral de teelt van kruisbessen had toen bijzonder te lijden onder deze schimmel. Bij de zoektocht naar resistente Ribes-soorten kwam men uiteindelijk bij Ribes divaricatum uit. Door inkruisen met Ribes divaricatum is het gelukt om de hedendaagse meeldauwresistente kruisbescultivars te ontwikkelen.

Goed opgelost, zou je kunnen zeggen, maar zo werk de natuur natuurlijk niet. Na de eerste waarneming in 2001 worden sinds 2010 zwarte kruisbessen in toenemende mate in Nederland verwilderd aangetroffen. In 2015 werd de soort uit 2 kilometerhokken gemeld, in 2016 uit 3 en in 2018 al uit 8 kilometerhokken. In totaal is de soort nu in ongeveer 20 kilometerhokken waargenomen. Door de gelijkenis met kruisbes (Ribes uva-crispa) is het niet uitgesloten dat de soort over het hoofd gezien wordt en op meer plaatsen voorkomt.

Vooral in Noord-Europa lijkt de zwarte kruisbes zich op zijn gemak te voelen. In Noorwegen is de soort vanaf 1987 bekend uit de omgeving van Oslo. Naderhand werden ook verschillende groeiplaatsen langs de zuidwestelijke kust ontdekt. In het zuiden van Zweden is de soort vanaf 1998 op verschillende locaties aangetroffen. Inmiddels heeft de soort namen in de verschillende landstalen gekregen: svartstikkelsbær (zwarte kruisbes) in het Noors en spärrkrusbär (heggekruisbes) in het Zweeds. De eerste vondst op de Britse eilanden dateert uit 2003. In Nederland zijn waarnemingen bekend uit de provincies Drenthe, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht.

Als fruitgewas is de struik in Nederland in de handel onder de naam 'Worcesterbes'. De oorsprong van deze 'Worcesterbes' is niet helemaal duidelijk.

Aanvulling lijst exotische soorten

Op 14 juni 2019 is de lijst met uitheemse soorten die gehanteerd wordt in de Europese Unie uitgebreid met 17 plant- en diersoorten.

In de afweging om deze extra soorten op te nemen op de lijst wordt gekeken naar de ecologische schade die deze soorten veroorzaken en naar of de maatregelen in verhouding staan tot de mogelijke gevolgen. Daarbij heeft de Europese Commissie rekening gehouden met de inbreng vanuit de EU. Het voorstel met de onderstaande 17 soorten is aangenomen met een meerderheid van de stemmen.

Naar verwachting wordt de aanvulling op de lijst met uitheemse soorten begin juli 2019 door de Europese Commissie gepubliceerd, waarmee deze aanvulling vermoedelijk begin augustus 2019 van kracht wordt.

PLANTEN
- Wilgacacia (Acacia saligna)
- Hemelboom (Ailanthus altissima)
- Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus)
- Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum)
- Hoog pampasgras (Cortaderia jubata)
- Roze rimpelgras (Ehrharta calycina)
- Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides)
- Oosterse hop (Humulus scandens)
- Japanse klimvaren (Lygodium japonicum)
- Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata)
- Mesquite (Prosopis juliflora)
- Groot vlotvaren (Salvinia molesta)
- Talgboom (Triadica sebifera)

DIEREN
- Treurmaina (Acridotheres tristis)
- Nieuw-Zeelandse platworm (Arthurdendyus triangulatus)
- Zonnebaars (Lepomis gibbosus)
- Gestreepte koraalmeerval (Plotosus lineatus)

Kruiskwal

De Kruiskwal (Gonionemus vertens) is maar een kleine kwal met een doorsnede van maximaal 2.5 centimeter, maar hij is vaker een stuk kleiner en meet dan ongeveer een halve centimeter. Deze kwal is vrijwel doorzichtig en is in het bezit van wel 90 tentakels. Hij heeft als bijnaam clinging jellyfish omdat hij zich verbergt in zeewier.
De kruiskwal is inheems in kustwateren rond Japan en Rusland. Zijn oorspronkelijke domein is dus de noordoostelijke Stille Oceaan.

Het zal de lezer niet verbazen dat ook deze soort zich met enig enthousiasme over de aardbol heeft weten te verspreiden. De eerste meldingen buiten het oorspronkelijke leefgebied stammen uit de Verenigde Staten, waar exemplaren nu worden aangetroffen van de Aleoeten (in het noorden) tot zuidelijk California (in het zuiden). Daarna dook de kruiskwal op aan de Atlantische kusten van de US. Daarna was onvermijdelijk Europa aan de beurt en intussen zijn kruiskwallen gevonden in kustwateren van het Middellandse Zeegebied tot die van Scandinavië.

Nederland ligt daar precies tussenin en ook hier blijkt de kruiskwal in toenemende mate te worden waargenomen. Vooral in Zeeuwse wateren schijnt de kruiskwal zich enorm thuis te voelen. Kennelijk hebben de Deltawerken enkele minder positieve effecten gehad. Ook vanaf Texel is een enkele melding van een vondst van een kruiskwal, maar waar er eentje is, zeggen biologen, zijn er velen.

De kruiskwal is een invasieve exoot, maar dat is niet het echt slechte nieuws. Het blijkt dat deze piepkleine kwal behoorlijk giftig is als gevolg van neurotoxines. De kruiskwal gebruikt dat gif om visjes te verlammen, zodat die niet kunnen ontsnappen en rustig opgepeuzeld kunnen worden.
Eerst dachten biologen dat alleen de kruiskwallen in Aziatische kustwateren giftig zouden zijn en dat die giftigheid elders niet aanwezig zou zijn. Geen idee welk verward brein zoiets heeft bedacht, want ook hier zijn ze giftig. Mocht je met een kruiskwal in aanraking komen dan zullen je spieren daarvan de effecten merken en het zorgt voor een intense pijn. Uiteraard is de mens een veel grotere prooi dan een visje en de verlammingsverschijnselen zullen echt wel meevallen, maar niemand weet precies hoeveel kruiskwallen er in onze vaderlandse kustwateren leven. Stel dat je een zwak hart hebt en je bevindt je in een school van honderden van die kwallen...

Het advies is om laarzen te dragen als je gaat vissen of wadlopen in kustwateren met zeewier. Indien je wilt gaan zwemmen, doe dat dan in de Noordzee.

Rugstreep steurgarnaal

In Nederland is zijn een aantal steurgarnalen inheems, de gewone steurgarnaal (Palaemon elegans), de gezaagde steurgarnaal (Palaemon serratus), de langneussteurgarnaal (Palaemon longirostris) en de roodsprietgarnaal (Palaemon adspersus). Je zou dus denken dat die ecologische niche voldoende gevuld zou zijn.
[Foto: Natalia Zylowska]
Maar nee, de rugstreep steurgarnaal (Palaemon macrodactylus) heeft het nodig gevonden om zich ook in onze nationale wateren te vestigen. Het is een Aziatische soort die op het eerste gezicht sterk op andere Nederlandse steurgarnalen lijkt. De dieren hebben een doorschijnend lichtgrijs, bruin of wat groenachtig lichaam, met op de rug doorgaans een kenmerkende witte lengtestreep. De kleurpatronen variëren met de omgeving: in troebel water zijn meestal doorschijnender met minder kleur dan exemplaren uit helder water. Vrouwtjes worden tot 7 centimeter lang, terwijl mannetjes het met een schamele 4 centimeter moeten doen

In noordoostelijk Azië, het gebied van oorsprong, komt de soort voor in estuaria van rivieren. Deze soort is op het gemak bij iedere temperatuur, ieder zoutgehalte en ieder zuurstofgehalte. De rugstreep steurgarnaal heeft dus perfecte eigenschappen om de wereld over te trekken en zich overal succesvol te vestigen.

Rond 1956 werd het dier voor het eerst opgemerkt in de baai van San Francisco (USA). Van daaruit breidden ze zich snel uit naar andere gebieden in de regio, mede omdat ze als lokvoer in de visserij werden gebruikt. Toch duurde het tot 1992 voordat de rugstreep steurgarnaal ook uit andere werelddelen werd gemeld en in dat jaar werd hij voor het eerst waargenomen in het water van de Theems in Groot-Brittannië. Omdat de larven van de rugstreep steurgarnaal tot voor kort ongemerkt en ongestoord via het ballastwater van zeeschepen kon worden vervoerd, kon het niet uitblijven dat deze exoot zich ook in Nederland zou gaan vestigen.

Op basis van collectiegegevens wordt aangenomen dat de rugstreep steurgarnaal zich rond 1999 in de Westerschelde heeft gevestigd. Tijdens een inventarisatie in 2004 werd de soort aangetroffen langs de kust van IJmuiden tot Zeeland. Vanaf 2005 wordt de soort ook in de Zeeuwse Delta steeds vaker gezien door duikers van het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO). Inmiddels zijn ook waarnemingen bekend uit de havens van IJmuiden, het Noordzeekanaal en de Waddenzee.

De rugstreep steurgarnaal vreet andere garnaaltjes en kreeftjes, terwijl deze garnaal zelf weer op het menu staat van vissen, vogels en mensen. In heel Azië bestaan recepten, waarin deze garnaal de hoofdrol vervult.

Al met al menen wetenschappers dat het met de impact van deze exotische steurgarnaal op de inheemse fauna en flora wel meevalt. Maar dát is niet het punt. Het punt is dat ze hier niet thuishoren.

Amerikaanse strandschelp

De Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis) is een kleine zoutwater mossel. Hij komt van nature voor aan de westelijke kunsten van de Atlantische Oceaan, waar de soort zich een klein stukje in de bodem begraaft. De Amerikaanse strandschelp heeft ruwweg een driehoekige vorm en kan een doorsnede bereiken van 1,5 centimeter. Hij is wit tot gelig van kleur. Hij heeft de neiging om zich explosief te vermeerderen en bij tellingen zijn er wel 21,000 exemplaren per vierkante meter gevonden.
Het is dus niet een weekdier dat je in onze nationale wateren zou willen aantreffen, maar dat is nu wel het geval. In 2017 en 2018 hebben wetenschappers van Wageningen Marine Research voor het eerst in Europa exemplaren aangetroffen. De Amerikaanse strandschelp werd waargenomen in de zogenaamde voordelta (de Noordzeekust waar de rivieren de zee instromen), in de Waddenzee en in de Westerschelde. Ze voelen zich hier behoorlijk thuis, want er werden dichtheden gemeten tot bijna 6,000 individuen per vierkante meter.

Johan Craeymeersch van Wageningen Marine Research meent dat de Amerikaanse strandschelp de potentie om een invasieve soort te worden. Ja, dûh.

Volgens de onderzoekers staan heel hoge concentraties van fytoplankton en andere biologische materialen op het grensvlak van sediment en de waterkolom op het menu van deze strandschelp. Alles bij elkaar kan dit schelpdier 'in potentie' inheemse schelpdiersoorten gaan beconcurreren op het gebied van voedsel en ruimte. De onderzoekers denken daarbij met name aan de kokkel (Cerastoderma edule) en de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata).

Maar, volgens de onderzoekers heeft every cloud has a silver lining en dus wordt ook een positieve draai aan deze potentiële toekomstige ramp gegeven. De onderzoekers menen namelijk dat de nieuwe soort ook kansen kan opleveren in de vorm van een nieuwe of alternatieve voedselbron voor krabben, vissen, zeesterren en schelpdieretende vogels zoals de scholekster en zeeëenden.

Het is niet onderzocht hoe de Amerikaanse strandschelp precies in Nederland terecht is gekomen, maar het is meer dan waarschijnlijk dat larven van dit weekdier middels ballastwater van vrachtschepen veroorzaakt.

In 2017 is besloten dat in 2024 alle schepen ter wereld uitgerust moeten zijn met een ballastwaterbehandelingssysteem (BWMS). Zo’n systeem ontdoet het ballastwater van vrijwel alle organismen om zo het risico op de introductie van invasieve exoten via ballastwater te verminderen ofwel weg te nemen. Maar door allerlei internationaal gekissebis is deze maatregel natuurlijk veel te laat gebleken.

In de jaarlijkse schelpdierenmonitoring zal Wageningen Marine Research de Amerikaanse strandschelp nauwgezet volgen op ontwikkelingen in de populatie en ruimtelijke verspreiding.

Bron.

Black-eyed Susan

Ik hoor je denken: Black-eyed Susan? We zijn hier in Nederland en ik verwacht toch zeker een Nederlandse naam voor een niet-inheemse plant. Mocht je de Nederlandse taal (en flora) liefhebben dan moet ik je teleurstellen, want Black-eyed Susan (Rudbeckia hirta) is wel degelijk de geaccepteerde naam voor een inburgerende exotische soort. Of liever: soorten, want diezelfde naam wordt gebruikt voor een aantal sterk op elkaar lijkende familieleden. Het is een broertje van de Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) en dus zou een naam als 'gele zonnehoed' een aanvaardbaar alternatief kunnen zijn voor de black-eyed Susan, ware het niet dat er al een soort met die naam bestaat: de yellow coneflower (Echinacea paradoxa).
Black-eyed Susan is een kruidachtig plantje dat inheems is in grote delen van Noord-Amerika. Deze soort is gerelateerd aan de zonnebloem en de familiegelijkenissen zijn natuurlijk wel duidelijk. Anders dan de zonnebloem is hij bescheiden van formaat en zal hij maximaal 90 centimeter hoog worden. Hij bloeit met prachtige gele bloemen met een zwarte harige kegel in het midden.

In ons land wordt de black-eyed Susan graag ingezaaid in allerhande zadenmengsels omdat ze zo goed bijen en vlinders aantrekken. De vraag is natuurlijk of dat wel zo'n goed idee is, want ook deze Susan houdt er niet van om gevangen te zitten en ontsnapt regelmatig uit tuintjes op zoek naar vrijheid.

In diens thuislanden worden de wortels en de bloemen van de black-eyed Susan door een aantal indianenstammen ingezet als medicinaal kruid. Het zou, volgens hen, werkzaam zijn tegen uiteenlopende zaken als verkoudheid, griep, infecties, zwellingen en (als papje aangebracht) slangenbeten.

Op diverse websites wordt gemeld dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de black-eyed Susan positieve effecten op de gezondheid kan hebben, maar de resultaten van die onderzoeken moeten wel met een hele roze bril gelezen worden. Jawel, er zitten antioxidanten en daarvan wordt inderdaad alom gemeld dat die gezond zijn. Maar iedereen vergeet altijd te vermelden dat er véél meer antioxidanten in onze vaderlandse groente en fruit zit dan in een wortel of blad van een exotisch plantje.

Hetzelfde probleem heeft de rode zonnehoed en daarom stopt (ex-Dr) Vogel tegenwoordig ook vitamine C in hun tabletjes Echinacea forte. Want van vitamine C is wél bewezen dat het gezond is en dus kunnen ze claimen dat Echinacea met vitamine C de weerstand verhoogt.

Samengedrukte erwtenmossel

Erwtenmossel. Wat is dát nu weer voor een naam zo zul je je ongetwijfeld met enige verbazing afvragen. Welnu, erwtenmossels zijn kleine tweekleppige weekdieren die vrijwel uitsluitend in zoet binnenwater voorkomen. Wereldwijd zijn vele honderden soorten bekend die soms vrijwel niet van elkaar te onderscheiden zijn. De grootste soorten zijn maar weinig groter dan twee centimeter, terwijl de kleinste worden niet groter dan twee millimeter. Ook in ons land leven tientallen verschillende soorten. Bij meerdere soorten zijn de 'doubletjes' (beide kleppen op elkaar) nogal bol, zodat ze op erwtjes lijken.
De samengedrukte erwtenmossel (Euglesa compressa) heeft diverse familieleden die zich ook al ongemerkt hebben gevestigd. De driehoekige erwtenmossel (Euglesa supina), de geplooide erwtenmossel (Euglesa henslowana) en de dwerg-erwtenmossel (Odhneripisidium moitessierianum) gingen hem voor.

In Europa werden de eerste exemplaren ontdekt in 1940 in Noordoost-Duitsland. Later ook in de Elbe bij Hamburg (1961). In Frankrijk werd hij vervolgens in 1989 waargenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de samengedrukte erwtenmossel al in 1993 voor het eerst werd aangetroffen in Nederland. Kenners menen dat deze minimosselsoort waarschijnlijk minimaal twee keer in Europa geïntroduceerd moet zijn, één keer voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en later opnieuw in Frankrijk. In Europa verspreidt de samengedrukte erwtenmossel zich vermoedelijk door zich aan de romp van binnenvaartschepen vast te klampen en zich gewillig mee te laten voeren naar ons land.

Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat deze exoot inheems is in Noord-Amerika en dan wordt de potentiële route weer een stuk ingewikkelder omdat de samengedrukte erwtenmossel voornamelijk een zoetwaterliefhebber is.

De samengedrukte erwtenmossel komt vooral voor in grote rivieren en bewegende wateren als kanalen, laaglandrivieren en grote plassen. In Frankrijk komt de soort algemeen voor in de grote rivieren (Saône, Seine, Rhône en Rijn) en in Polen in het water van de Oder. In Nederland werden de eerste exemplaren ontdekt in de Rijn-Maasdelta, waar ze nu nog steeds zeer algemeen voorkomen. Het dier kan zich uitstekend via de grote rivieren naar het achterland verspreiden.

Hoewel meerdere soorten ook actief met hun voet kunnen rondkruipen, leven erwtenmossels gewoonlijk ingegraven in het bodemslik. Alleen de achterzijde steekt dan boven het substraat uit. Ze voeden zich door water aan te zuigen en daaruit de voedseldeeltjes te filteren. De dieren zijn tweeslachtig (hermafrodiet). Gewoonlijk worden de dieren niet ouder dan een jaar. Het is nog onbekend of deze exoot inheemse soorten zal verdringen.

Bron.

Gebogen traliemossel

Velen van jullie zullen nog nooit gehoord hebben van de gebogen traliemossel (Ischadium recurvum), een tweekleppige uit de familie Mytilidae. Dat kan kloppen, want hij hoort hier in ons land niet thuis.
De traliemossel komt van nature voor in het warmere water van de golf van Mexico en leeft daar in brak water en lagunes tussen oesters, en op harde substraten, zoals kunstmatige riffen. Daarom kun je hem ook aantreffen in de Mississippidelta bij New Orleans. Maar ook noorderlijker ziet hij kans om zich te vestigen tot Cape Cod, een schiereiland aan de zuidelijke kust van de Amerikaanse staat Massachusetts.

Hij is waarschijnlijk met oestertransporten verplaatst, aanvankelijk naar New England en Californië, maar heeft nu, wellicht in ballastwater van schepen, ook Europa bereikt.

Op 11 oktober 2018 doken fotograaf Ron Offermans en duikbuddy Hans Spierenburg in het Noordzeekanaal. Daar ontdekten ze op enkele meters beneden de waterspiegel een aantal fraaie mosseltjes. Deze vielen op vanwege hun vorm en vooral door de afwijkende, wat getraliede ribstructuur op de schelpen. Al snel was duidelijk dat het hier ging om een geheel nieuwe soort voor ons land, hoogstwaarschijnlijk een exoot. Een jong exemplaar van hetzelfde mosseltje verscheen iets eerder - op 21 september 2018 - op het netvlies van de Amsterdamse filmer en voormalig stadsecoloog Martin Melchers, tijdens onderzoeksvisserij in het Noordzeekanaal nabij de Coenhaven.

Sindsdien is de soort ook aangetroffen bij de sluizen van IJmuiden, de Wijkertunnel en bij de Velserpont. Kortom, hij leefde wellicht al enkele jaren ongezien in het hele Noordzeekanaal. Het is de eerste vondst van de soort in Europa en gezien de nu al succesvolle vestiging van deze brakwatermossel ziet het er niet naar uit dat het om een tijdelijke aangelegenheid gaat.

De gebogen traliemossel dankt zijn naam aan zijn verschijning: hij is gebogen en heeft opvallende ribbels. De schelp heeft een doorsneden van maximaal zes centimeter. De kleur is geelwit met blauwachtige zweem. De tralievormige ribben zijn donker zwartbruin. Bekijk je de binnenkant dat merk je dat deze paarsbruin van kleur zal zijn.

Het verschijnen van de gebogen traliemossel is beslist geen goed nieuws voor onze inheemse oesters en mossels: de gebogen traliemossel kan zich zo snel voortplanten dat de grote hoeveelheid nakomelingen de oesters en mossels simpelweg kunnen verstikken.

Mexicaanse zwartsteel

De Mexicaanse zwartsteel (Isodontia mexicana) is een zogenaamde langsteelgraafwesp. Hij is geheel zwart, is circa drie centimeter groot, heeft een lange dunne achterlijfsteel die enigszins naar beneden is gebogen en heeft een blauw metallic weerschijn op de vleugels.
[Image: pjt56]
De Mexicaanse zwartsteel is enkele tientallen jaren geleden per ongeluk uit het midden van Amerika ingevoerd in het Middellandse Zeegebied. Sindsdien is een opmars naar het koelere noorden in gang gezet, mogelijk als gevolg van de opwarming van de aardbol.

In ons land is ze in het Brabantse Sint-Michielsgestel voor het eerst in 2010 waargenomen. Daarna is de soort nog enkele keren in dezelfde provincie waargenomen, maar ook één keer op de Veluwe. De verwachting is dat de uitbreiding naar het noorden gestaag door zal gaan.

Deze soort heeft zich definitief in ons land gevestigd. Ditzelfde geldt overigens voor haar voornaamste prooi, de zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale), die zich hier al een flink aantal jaren langer zeer succesvol voortplant, maar ook een immigrant is, die hier zelfs vleugelloos kon komen door zich door de mens te laten vervoeren. Beide nieuwkomers hebben nu hun plekje veroverd. De Mexicaanse zwartsteel is geen concurrent van onze eigen inheemse langsteelwespen, want dat zijn grondbewonende soorten, die geen sabelsprinkhanen meebrengen om in hun nest te leggen. Hoe vaak de zwartsteel ook onze inheemse boomsprinkhaan als prooidier gebruikt is nog onderwerp van studie. Deze sprinkhaansoort is als volwassen dier wel gevleugeld, in tegenstelling tot de zuidelijke boomsprinkhaan.

De volwassen wespen kunnen vooral waargenomen worden in de maanden juli en augustus bij insectenhotels en op bloemen zoals munt, guldenroede, rode duizendknoop en venkel.

Het gedrag is opvallend. De zwartsteel zoekt vooral zuidelijke boomsprinkhanen, zowel mannelijke als vrouwelijke. Ook een enkele inheemse boomsprinkhaan (Meconema thalassinum) wordt als prooi aangevoerd. Niet zelden worden van de door een steek verlamde prooien de antennes afgebeten. De graafwesp vervoert de sprinkhanen vliegend, waarbij ze de antennes(stompjes) tussen haar kaken klemt en het lijf ondersteunt met haar poten. Recente observaties van de nestgangen laten zien dat deze langsteelgraafwesp wat betreft sprinkhanen vier (volwassen) tot elf (nimfen) per broedcel aanvoert. De broedcellen worden gescheiden door strobundeltjes gemaakt van met de kaken bewerkte lange (tot wel 20 cm) grassprieten. Op de als eerste of tweede aangevoerde sprinkhaan wordt een wat gebogen langwerpig ei gelegd. De uitgekomen wespenlarven hebben dan voldoende voedsel ter beschikking. Er worden, afhankelijk van de lengte van de nestgang meerdere broedcellen achter elkaar aangelegd. De nestgang wordt uiteindelijk afgesloten met verse of verdroogde grashalmen.

Bron: Pieter van Breugel in Kijk op Exoten 25

Zilverschildzaad

Zilverschildzaad (Lobularia maritima) is een eenjarige plant, tenzij de winter zo zacht is gebleken dat hij er nog een jaartje aan vastknoopt. Deze bodembedekker kan een hoogte bereiken van zo'n 20 centimeter. Zilverschildzaad behoort tot de Brassicaceae en behoort daarmee tot de kool- en mosterdfamilie. De plant is inheems in het Middellandse Zeegebied, de Canarische Eilanden en de Azoren en de Baai van Biscaje. Hij kan daardoor met recht een kustbewoner worden genoemd.
Afhankelijk van de variëteit bloeit zilverschildzaad met vele witte, roze, paarse of mauve bloemen. De kroonbladen zijn wit of iets paars. Die bloemen zijn maar vijf milimeter in doorsnede en ruiken heerlijk naar honing. De blaadjes zijn bedekt met zilverkleurige haartjes.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Lobularia, is afkomstig uit het klassiek-Grieks, waar lobos (λοβος) zowel 'peul' als '(oor)lel' of 'lever' betekende. Als je er even over nadenkt hebben ze allemaal ongeveer dezelfde vorm. Lobularia is een verkleinwoord en we kunnen het dus vertalen als 'peultje'. Het tweede deel, maritima, is Latijns en betekent '(van de) zee''.

Zilverschildzaad komen we af en toe tegen op Terschelling, maar ik vrees dat het Waddengebied niet tot een nieuw domein van deze maritieme plant gerekend mag worden. Zilverschildzaad staat namelijk bekend als een zeer populaire plant, die geschikt is voor de zijkant van borders, rotstuinen en bloembakken. Hij vult die vervelende lege plekken zo leuk en snel op. In tuincentra en catalogi worden daarom vele variteiten aangeboden met uitermate creatieve namen als 'carpet of snow' of 'easter bonnet violet'. Dat deze soort overal kan worden aangeplant betekent ook dat hij graag wil ontsnappen om de vrijheid te proeven.

Maar zoals zoveel van zijn directe familieleden is ook zilverschildzaad gewoon eetbaar, al staan ze daar niet direct bekend om. Ze hebben een ietsjes zoetige en tegelijkertijd pittige naar mosterd neigende smaak. Hij zit vol met vitamine C en in Spanje stond hij ooit op het menu om scheurbuik tegen te gaan. Ook dacht men daar dat een aftreksel zou werken tegen de geslachtsziekte gonorroe. In Italië meende men dat zilverschildzaad zou helpen tegen maag- en darmpijnen plus verkoudheden[1].

In Engelstalige landen wordt hij ook madwort ('kwaadheidswortel') genoemd omdat de zo zoete geur alle kwaadheid uit je lijf en geest zou verwijderen. Ooit werd hij ook als amulet gedragen om je te beschermen tegen heksen.

[1] Savo et al: Folk phytotherapy of the Amalfi Coast (Campania, Southern Italy) in Journal of Ethnopharmacology - 2011

Wit bilzekruid

We kennen in Nederland het (zwart) bilzekruid (Hyoscyamus niger), één van de gifstigste planten in onze vaderlandse flora. Hij is lid van de grote nachtschadefamilie (Solanaceae) en daarvan is bekend dat de meeste familieleden bol staan van de giftige en hallucinerende alkaloïden.
Het (zwart) bilzekruid heeft echter ook een roomwit broertje, het wit bilzekruid (Hyoscyamus albus). De tot drie centimeter grote trompetvormige bloemen zijn gewoonlijk wit of crèmekleurig, terwijl de hals lichtgroen of paars zal zijn. Het verschil met zijn broertje is dat die in het bezit van bloemen waarvan de witte kleur ietwat donker beaderd lijkt te zijn.

Tot voor kort konden we deze variant slechts aantreffen in zuidelijk Europa, maar recent is het wit bilzekruid in zowel Amsterdam als Den Haag voor het eerst aangetroffen. Wellicht ontsnapt uit tuintjes, maar misschien ook per ongeluk als zaadjes meegevoerd door vacantiegangers.

De oorsprong van het Nederlandse woord ‘bilzekruid’ is duister. Men vermoedt dat het al zo’n oud woord is dat het af zou kunnen stammen van de Keltische god Belenos, de zonnegod en in het bijzonder de genezende kracht van de (warmte van de) zon. Dat kán kloppen omdat de plant in het oud-Engels beolone, in het Welsh beleu en in het Gallisch belenuntia werd genoemd. In het Spaans bestaat het nog als beleño (of nog ouder veleño). Dan is het woord ook verwant aan het Engelse Beltane, een verengelste naam van het Gallische May Day festival om het begin van de zomer te vieren.

Met andere woorden: bilzekruid is inderdaad vernoemd naar Belenos, een zonnegod. Uiteindelijk komen we uit in het Sankriet, een oeroude taal uit India, betekent bhasati  'schijnen (van de zon)'. Onder de naam Herba Apollinaris werd bilzekruid gebruikt om orakels (lees: hallucinaties) op te wekken bij de priesteressen van de Griekse god Apollo, onder andere vereerd als zonnegod.

De cirkel lijkt rond.

Vuurspringer

Vuurspringers (Philaeus chrysops) zijn springspinnen. Zijn naam dankt deze soort aan het opvallend getekende tot één centimeter lange mannetje: fraaie rode en witte beharing steekt goed af tegen het zwarte lijf dat het lijkt alsof hij een bewegend vlammetje is wanneer hij springt. Uiteraard (sorry dames) zijn de vrouwtjes ook deze keer veel saaier gekleurd, met allerlei bruintinten, maar de donkere wig op het achterlijf, die het mannetje ook bezit, is wel weer opvallend.
[Foto: Jari Segreto]

Deze springspin komt voor in Zuid- en Midden-Europa, Noord-Afrika en grote delen van Azië, waar ze leeft in zeer warme gebieden op rotsen, zandige plekken, muren of boomstammen.

In West-Europa geldt voor de verspreiding: hoe noordelijker, hoe zeldzamer. Al in Oostenrijk ten noorden van de Alpen zijn er bijvoorbeeld nog maar weinig vindplaatsen. In Polen wordt ze, zelden, tot behoorlijk noordelijk gevonden. Op de breedtegraad van ons land bestaan er enkele natuurlijke vindplaatsen in de deelstaten Sachsen en Brandenburg. Het gaat in Polen en Duitsland om vindplaatsen in zeer warme terreinen met schrale vegetaties als heide, schraalgrasland en stuifzand. Met andere woorden: de vuurspringer houdt van warme poten.

Soms wordt een exoot onvrijwillig meegevoerd en moet zich aanpassen aan een vijandige omgeving. Er bestaat immers geen retourticket. In Nederland wordt deze spinnensoort soms waargenomen. De eerste vondst stamt uit 2004 toen in een huis in Voorhout een mannetje en een vrouwtje werden gevonden. Toen duurde het tien jaar tot het volgende individu werd gezien, in 2014 in Hoofddorp. De rest van de waarnemingen is recent gedaan: twee in 2017 (Oostzaan en Brielle) en drie in 2018 (Groningen, Goes en Blaricum). Er lijkt dus een toename van het aantal waarnemingen te zijn.
De genoemde vindplaatsen van de vuurspringer geven al aanwijzingen over de mogelijke manier waarop de soort naar ons land is gereisd. In Hoofddorp werd de spin namelijk gevonden in een tuincentrum en in Groningen werd ze gevonden in een tuin waarnaast recent steeneiken uit Italië waren geplant. De overige vondsten zijn gedaan in tuinen en in huis. De plantenhandel lijkt dus een belangrijke rol te spelen bij het verslepen van de soort. Het lijkt ook een mogelijkheid dat de vuurspringer mee kan komen tussen de spullen van vakantiegangers uit het zuiden.

De opwarming van de aarde kan als reden en oorzaak genoemd worden om te verklaren waarom de vuurspringer steeds noordelijker wordt aangetroffen. Ons land is gemiddeld nog wat te frisjes voor deze spin, maar in stedelijke omgevingen blijft de warmte wat langer hangen. Het is in grote steden immers altijd enkele graden warmer dan in de dorpen in de periferie van ons land.

Blauwe hondstong

Hier in ons land is de veldhondstong (Cynoglossum officinale) een zeldzame verschijning geworden. In Nederland is hij tegenwoordig beperkt tot de duinen en de Waddeneilanden vormen de natuurlijke grens van zijn areaal. Meer landinwaarts waren er vroeger nogal wat groeiplaatsen op dijken in Zeeland, maar ook langs de rivieren is de veldhondstong geheel verdwenen. Als we een reden voor deze achteruitgang willen zoeken, dan dienen we de schapen de schuld te geven. De nootjes van de veldhondtong zijn klitvruchten en waren eigenlijk afhankelijk van grazende schapen. Als de begrazing gestaakt wordt is het gedaan met de veldhondstong.
[Veldhondstong]
Een Mediterraan broertje van de veldhondstong is de blauwe hondstong (Cynoglossum creticum). Zijn natuurlijke domein strekt zich uit over de kusten van de gehele Middellandse Zee, inclusief vrijwel alle eilanden.

Terwijl onze inheemse veldhondstong in het voorjaar met prachtige dieppaarse bloemen bloeit, doet de blauwe hondstong daar niet voor onder met zeer aantrekkelijke fletsblauwe tot violette exemplaren.
[Blauwe hondstong]
Heel af en toe treffen oplettende wandelaars een blauwe hondstong aan. Mocht je je afvragen hoe deze soort die lange reis van het zonnige zuiden naar het koelere noorden heeft afgelegd dan is ook deze keer het antwoord: schapen en toerisme. Ook de nootjes van de blauwe hondstong blijven aan schapenvachten klitten. Het kán dus zijn dat ze via de handel in schapenvachten in onze contreien terecht zijn gekomen, maar de meest voor de hand liggende oorzaak is uiteraard het toerisme. De nootjes blijven aan kleding en autobanden plakken en reizen zo ongemerkt mee naar Nederland.

Hier is de blauwe hondstong zeer zeldzaam, mede door de lagere temperaturen en de afwijkende ondergrond. Maar als deze soort dezelfde omstandigheden treft als in diens thuislanden, dan is hij in staat om uit te groeien tot een invasieve soort. Vraag maar aan de autoriteiten van de Amerikaanse staten Texas en Missouri.

Gewone Soliva

Soliva sessilis komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. In Argentinië, Uruguay en zuidelijk Brazilië staat ze vooral op braakliggende terreinen en verstoorde bodems. Verder groeit de plant langs wegen, paden en bermen. Via de wolindustrie is Soliva sessilis in Zuid-Europa beland, vanwaar ze recent een opmars maakt richting het noorden. Tenten, campers en caravans zijn op het moment de grootste verspreiders van de zaden.
De plant is zo onbekend dat hij nog geen Nederlandse naam heeft. Laten we hier daarom maar besluiten dat hij de naam 'Gewone soliva' krijgt, een vertaling van de Engelse term. Het is een éénjarige plant uit de Composietenfamilie (Asteraceae). Ze ontkiemt in het vroege voorjaar en begint als rozet, waarbij de plant tijdens de groei erg laag blijft. Een kenmerk is dat de gewone soliva in het hart vaak rood aangelopen is waarbij de bladeren relatief lang gesteeld zijn en de bladvertakkingen steeds tegenoverstaand zijn. Als de vlakliggende stengels groeien, ontstaan in het hart van het rozet en de bladoksels de bloeiwijzen. De bloeiwijzen bestaan uit vele door een omwindsel omgeven buisbloemen waarbij de randbloemen ontbreken. De planten bloeien vanaf begin april tot juli. De zaden hebben een relatief lange stekel. Hierdoor blijven ze makkelijk kleven aan allerlei materialen als kleding, tentdoek en schoenen, maar ook aan de vacht van (huis)dieren. Op deze manier wordt de plant makkelijk door menselijke activiteit verspreid.

In 2016 werd de eerste vondst in Nederland gemeld op een camping bij Cadzand. In België was de gewone soliva al langer bekend als woladventief, omdat ze zich heel goed aan schapenvacht kan hechten. In het vroege voorjaar van 2017 zijn floristen gestart om Nederlandse campings te bezoeken met name langs de kust waarbij Gewone soliva op tal van plaatsen werd gevonden.

Van alle campingneofieten is de gewone soliva vooralsnog de enige soort met een vervelende bijsmaak. Na de bloei verschijnen namelijk de zaden met een venijnige stekel. Als je 's zomers op blote voeten over het gras loopt waartussen deze planten groeien, is dat niet alleen pijnlijk, maar ook zeer onaangenaam omdat de stekels van de zaden kunnen leiden tot huidontstekingen.
Op de campings staat ze met name op de seizoenplaatsen waar ze vaak dikke matten kan vormen op zowel de kale plaatsen als in het gazon. Andere plantensoorten kunnen hier weggeconcurreerd worden.

De snelle verspreiding en de sterke concurrentiekracht geven de gewone soliva een mogelijk invasief karakter. Verwacht wordt dat deze soort zich mogelijk binnen tien jaar behoorlijk over Nederland zal verspreiden en dan zeer waarschijnlijk ook buiten campingterreinen. Op andere continenten komt de plant ook veel voor in gazons van parken en sportvelden.

Bron: Sipke Gonggrijp

Resistente uitstaande melde

De inheemse uitstaande melde (Atriplex patula) is vertakt, wordt tot 1,5 m hoog en is witbepoederd. De stengels hebben witgroene of roodgroene strepen. Deze melde bloeit van juli tot september. De mannelijke bloem heeft vijf groene bloemblaadjes en vijf meeldraden. De vrouwelijke bloem heeft twee stempels met twee wrattige schutbladen.
Deze plant is een familielid van de als lastig beschouwde amaranten, die akkerbouwers nogal wat overlast bezorgen. Al in 2016 schreef ik hier ietwat bezorgd over de mogelijke resistentie van de amarantfamilie tegen Roundup Ready 2 Xtend. Nu blijkt dat de uitstaande melde ook steeds vaker resistentie heeft opgebouwd tegen het onkruidbestrijdingsmiddel metamitron van Bayer.

Telers van suikerbieten treffen namelijk steeds vaker resistente uitstaande melde aan tussen hun bieten. Limburgse bietentelers merken al enkele jaren dat bespuitingen met de actieve stof metamitron steeds minder goed aansloegen. In 2017 bleek uit onderzoek dat op enkele percelen in Zuid-Limburg de zogenoemde 251-mutanten voorkomen. Deze planten blijken verminderd gevoelig voor metamitron. Dan rest niets anders dan een volledige dosering metamitron na het zaaien en direct na opkomst opnieuw te spuiten.

In België is naast de 251-mutant, rondom Brussel ook de 218-mutant aangetroffen. Die mutant is niet alleen minder gevoelig voor metamitron, maar ook voor de stoffen desmedifam en fenmedifam. Bevat een perceel een hoge bezetting van de 218-mutant uitstaande melde, dan is er eigenlijk geen chemische oplossing meer mogelijk .

Tot op heden zijn drie puntmutaties bekend die resistentie tegen metamitron veroorzaken: de mutatie van alanine251 naar valine, de mutatie van serine264 naar glycine, en de mutatie van leucine218 naar valine[1].

De alanine251 naar valine mutatie veroorzaakt een sterke resistentie tegen metamitron en metribuzin en een zwakke resistentie tegen terbuthylazin en bentazon. De serine264 naar glycine mutatie veroorzaakt niet alleen resistentie tegen metamitron maar ook tegen atrazin, metribuzin, terbuthylazin, lenacil en chloridazon. De leucine218 naar valine mutatie geeft resistentie tegen metamitron en metribuzin, maar slechts een zwakke resistentie tegen fenmedifam, chloridazon en lenacil.

Zo blijkt een inheemse plant toch nog exotisch te kunnen worden als gevolg van menselijk falen. De mutaties zijn namelijk ontstaan doordat boeren werd aangeraden om een zo laag mogelijke dosering metamitron te gebruiken.

[1] Thiel, Varrelmann: Identification of a new PSII target site psbA mutation leading to D1 amino acid Leu218 Val exchange in the Chenopodium album D1 protein and comparison to cross-resistance profiles of known modifications at positions 251 and 264 in Pest Management Science - 2014

Japanse hulst

Buxus (Buxus sempervirens) is een populaire heester. Ze is winterhard en goed bestand tegen snoeien en wordt daarom veel toegepast in tuinen. De populariteit van deze heester is echter tanende. Dit heeft ermee te maken dat de struik in toenemende mate wordt aangetast door allerlei ziekten en plagen, waaronder de oorspronkelijk uit Azië afkomstige buxusmot.
Vanwege deze aantastingen zijn kwekers op zoek gegaan naar wintergroene heesters die minder last hebben van allerlei kwalen en die zich net als buxus in allerlei vormen laten snoeien. De populairste en de meest op buxus lijkende vervanger is de Japanse hulst (Ilex crenata). Ik geef toe dat de soort nog niet in het bezit is van een officiele Nederlandse naam, maar in de handel wordt hij Japanse hulst genoemd.

De soort lijkt overigens totaal niet op onze inheemse hulst (Ilex aquifolium). De Engelse namen box-leaved holly en boxleaf holly zijn treffender en refereren aan de sterke gelijkenis met buxus. De Japanse hulst wordt ook als kant-en-klaar gesnoeid Bonsaiboompje uit Japan geïmporteerd.

De Japanse hulst is een altijdgroene struik of kleine boom die enkele meters hoog kan worden. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied omvat het oosten van China, Taiwan, Korea en Japan. Binnen dit verspreidingsgebied komt de soort in verschillende variëteiten voor. De Japanse hulst heeft net als buxus stevige, donkergroene, kort gesteelde blaadjes, die ongeveer twee centimeter lang en één centimeter breed zijn. De Japanse hulst is van de buxus te onderscheiden doordat de blaadjes naar de top enigszins gekarteld-gezaagd zijn (buxus is gaafrandig). De Japanse hulst vormt kleine besjes (circa een halve centimeter in doorsnee) die bij rijpheid zwart zijn en door vogels gegeten worden. Buxus vormt doosvruchten met droge zaden die door mieren verspreid worden.

Sinds 2009 wordt melding gemaakt van verwildering van de Japanse hulst in Nederland. Een verband met de toegenomen aanplant als alternatief voor buxus lijkt voor de hand te liggen. Momenteel is de soort sporadisch al in heel Nederland gemeld. Het is niet altijd duidelijk of de planten zich spontaan vanuit tuinen verspreiden of als tuinafval gedumpt worden. Op sommige groeiplaatsen groeit de soort echter samen met andere, vaak uit tuinen verwilderende, besdragende soorten als hulst en laurierkers. Dit maakt het aannemelijk dat het hier gaat om spontane vestigingen uit zaden die door besetende vogels verspreid worden.

Of we met deze vervanger van buxus een nieuwe invasieve exoot hebben binnengehaald wordt door de natuur zelf beantwoord. In enkele Amerikaanse staten wordt de soort al als potentieel invasief beschouwd. Het is een goede zaak om de verdere verspreiding van de soort hier tegen te gaan in het kader van: voorkomen is beter dan genezen. Als altijdgroene soort is de Japanse hulst ook in de wintermaanden goed te herkennen.

Deze column is gebaseerd op een artikel in 'Kijk op Exoten' van Ruud Beringen & Edwin Dijkhuis (Floron).

Wortelcysteaaltje

Het wortelcysteaaltje (Heterodera carotae) is een nematode die ziekteverschijnselen bij planten veroorzaakt. In Engelstalige landen staat deze pest bekend als carrot root nematode of carrot cyst nematode. De eerste zou in het Nederlands vertaald kunnen worden als 'wortelwortelnematode'.
Zoals de naam al aangeeft heeft het wortelcyteaaltje maar een beperkt aantal gastheren: de wortel (Daucus carota) en de 'mooie wortel' (Daucus pulcherrima). In Europa is deze parasiet al waargenomen in Duitsland, Frankrijk, Portugal, Italië, Cyprus, Hongarije, Polen. Zweden, Rusland, Tsjechië, Groot Brittannië, Ierland en ook – jawel – Nederland. Ook zijn er infecties bekend in India en in de staat Michigan (USA).

Symptomen van infecties met deze nematode zijn, onder andere, delen van het gewas vertonen een verminderde groei, dwerggroei (of verminderde groei) van individuele planten met bronskleurige bladeren, kleine vervormde wortels, kleine verweven wortelvorming en de karakteristieke cysten.

In lichte grondsoorten kan, indien groei van nematoden ongebreideld kan plaatsvinden, is een opbrengstvermindering van 20 tot 80 procent mogelijk.

Zoals zo vaak kan de nematode eenvoudig verspreid worden door het gesleep met besmette grond, plantmateriaal en werktuigen. De ingesdoogde cystes kunnen meer dan tien jaar levensvatbaar blijven.

Als een akkerbouwer wortels op besmette gronden blijft verbouwen dat kan de infestatie per jaar tienvoudig vermenigvuldigen. Er is nog maar weinig aandacht voor deze exotische nematode, maar ik vrees dat dit niet al te lang meer zal duren voordat men tot het inzicht komt dat ook het wortelcysteaaltje op een zwarte lijst komt te staan.

Yucca

De yucca of palmlelie (Yucca flaccida) is inheems in de droge zuidelijke delen van Noord-Amerika. Het is een steelloze altijdgroene plant die tot anderhalve meter hoog kan opgroeien. De plant vormt een rozet van scherpe, zwaardvormige bladeren die tot 50 centimeter lang kunnen uitgroeien. In de zomer bloeit deze woestijnbewoner met prachtige pluimvormige bossen crèmewitte belvormige bloemen.
Al die kenmerken zorgden er voor dat de yucca wereldwijd als kamerplant werd verkocht. Of liever, als kantoorplant om de troosteloze atmosfeer, die in de meeste kantoren hangt, wat te verbeteren.

Soms proberen mensen hem als tuinplant te gebruiken en dat lukt soms. Laat hem voorzichtig wennen aan de buitentemperatuur en haal hem zo nodig in de koude wintermaanden binnen. Zoek een beschut plekje voor hem want zijn genen zijn natuurlijk gewend aan de warmte van de woestijn. Als gevolg van die eigenschappen zal het natuurlijk niet voorkomen dat de yucca in ons land verwilderd wordt aangetroffen.

Uhm, had ik op deze site al niet veel vaker gemeld dat de natuur zich niet altijd aan de spelregels houdt? Want, hoe onlogisch het ook klinkt, in 2017 vonden vrijwilligers van Floron, Niko Buiten en Corry van Breen, tijdens een planteninventarisatie bij Zandvoort de Yucca op enkele duintoppen in het duingebied Kraansvlak (gemeente Kennemerland). Begin februari 2018 zijn de planten verwijderd uit het duin.
[Yucca's in Nederlands duingebied. Foto: Sven Pekel]]

Kennelijk is de lagere temperatuur in ons land toch niet laag genoeg om verspreiding van de yucca tegen te gaan. In België wordt al enige jaren gesproken van een invasieve soort, en in Nederland lijkt Yucca zich ook steeds meer die kant op te ontwikkelen.

Inmiddels is Yucca in Nederland ook elders in het duingebied en andere natuurgebieden op met name zandgronden waargenomen. Hoe zij haar weg zo ver in het duingebied heeft gevonden is nog niet bekend. In Amerika vormt Yucca vruchten met zaad dankzij bestuiving door de Yuccamot, een insect dat zich heeft gespecialiseerd in de Yucca. In Nederland komt de Yuccamot niet voor, maar Europese hommels blijken in staat Yucca aloifolia, een (nog) niet verwilderende Yuccasoort, te bestuiven en bevruchten. Of er in Nederland sprake is van bestuiving weten we nog niet, maar het zou wel een aantal waargenomen zaailingen en afgelegen vindplaatsen kunnen verklaren. Wat we wel weten is dat Yucca zich gemakkelijke vegetatief kan vermeerderen uit stukken stam en wortel. Buiten natuurgebieden wordt de soort voornamelijk gevonden op plaatsen waar tuinafval wordt gedumpt.

Tomatenchlorosevirus

In Nederland is weer een nieuw virus opgedoken dat behoorlijke schade kan aanrichten aan belangrijke voedselgewassen: het tomato chlorosis virus (ToCV). Het virus heeft het, onder meer, gemunt op chilipeper (Capsicum annuum), aardappel (Solanum tuberosum), sla (Lactuca sativa), tabak (Nicotianum tabacum) en tomaat (Lycopersicon esculentum). Veel van deze gewassen behoren tot de Nachtschadigen en dat betekent direct dat ook enkele gerelateerde tuinplanten, exoten, danwel onkruiden ook tot de waarplanten kunnen worden gerekend.

Het tomato chlorosis virus (de Nederlandse naam zal wel Tomatenchlorosevirus worden en die zullen we dan ook maar gaan gebruiken) behoort tot de grotere familie der Crinivirussen.
Het tomatenchlorosevirus wordt overgebracht door verschillende witte-vliegsoorten, waarvan de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum), de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) en de gestreeptvleugelige wittevlieg (Trialeurodes abutiloneus) voor Nederland de belangrijksten zijn. Het virus wordt niet overgedragen via menselijk contact en ook niet via zaad.

Het belangrijkste symptoom bij alle gewassen is tussennervige chlorose op wat oudere bladeren in het midden van de plant, soms aangevuld met lichte bladrol. Symptomen van gebreksziekte kunnen onderaan de plant vergelijkbare tussennervige chlorose veroorzaken, maar bij tomantenchlorosevirus is dit vaak wat onregelmatiger verdeeld over het blad. Bij een virusinfectie hebben sommige bladeren zowel tussennervige chlorose als normaal groene zones.

In een groot aantal Zuid-Europese landen kwam het virus al jaren voor in de tomatenteelt. In Nederland was het virus nog niet eerder aangetroffen, maar deze lege plek op de Europese landkaart is nu (eind 2017) ingevuld. In een Nederlandse tomatenkas nabij Venlo werd het virus nu voor het eerst waargenomen.

Het virus heeft geen quarantainestatus, maar heeft binnen de Europese Unie wel de status 'risico voor de gehele gemeenschap'. Daarom zal de NVWA alles in het werk stellen om het virus uit te bannen. De sector neemt de vondst van het Tomatenchlorosevirus bijzonder serieus. Er is zelfs een crisisteam gevormd.

Pinot gris en Schiermonnikoog

Pinot is de Engelse verbastering van het Franse pineau, wat een combinatiewoord is van van pin (denneboom, pine tree) en het verkleinwoord eau. Samen is dat dus 'denneboompje' en het verklaart de vorm van de druiventrossen. Er bestaan een aantal varianten, namelijk de pinot noir ('zwart'), pinot blanc ('wit') en pinot gris ('grijs').
De pinot gris wordt, afhankelijk waar de wortels van de wijnranken staan, ook pinot grigio (Italië) of Grauburgunder ('Grijze Bourgondiër', Duitsland) genoemd. Deze variëteit is een natuurlijke mutatie van de pinot noir, een mutatie die al eeuwen geleden moet hebben plaatsgevonden. De pinot gris heeft gewoonlijk grijs-blauwe druiven, maar die druiven kunnen ook een bruinachtige roze tint vertonen en zelfs rassen met witte druiven komen voor. Wijnen, gemaakt van deze druif, kunnen ook behoorlijk in kleur variëren: van een diep goudgele kleur via koperkleurig tot zelfs versies met een lichtroze zweem.

De pinot gris was al in de Middeleeuwen bekend in de Franse provincie Bourgondië, waar een voorvader van de druif mogelijk bekend stond als Fromenteau of Beurot. Mijn gevoel zegt dat je dat misschien als 'kaaskleurig' of 'boterkleurig' zou kunnen vertalen, maar dat gevoel is verkeerd, want  Fromenteau wordt vertaald als 'tarwe' (en wil dus ook al de bloeiwijze van de druif verklaren). De populariteit van de druif zorgde er voor dat deze rond het jaar 1300 in Zwitserland arriveerde. Daarna was Hongarije aan de beurt waar Cisterciënzer monniken ofwel grijze monikken in 1375 wijnranken plantten in de regio Badacsony, waar men op de noordhellingen, grenzend aan het Balatonmeer, een perfect klimaat en vulkanische ondergrond vond. Daar werd de druif al snel Szürkebarát ('grijze monnik') genoemd.
[Onze favoriet. Gewoon te koop bij Albert Heijn]
Slechte en onvoorspelbare oogsten zorgden er voor dat de pinot gris rond het jaar 1800 overal wat uit de gratie raakte, maar nieuwe clonen zorgden de laatste jaren voor een echte rivival van de pinot gris. Op Sicilië groeit de pinot grigio nu uitbundig en dat levert een heerlijke wijn op. Gewoon te koop bij Albert Heijn.

Overigens: de grijze monniken zijn uiteraard ook de naamgevers van het Waddeneilanden Schiermonnikoog en (het verdwenen) Monnikenlangenoog. Of ze op die eilanden ooit de pinot gris hebben verbouwd vertelt de historie niet.

Kidneybonen

HAK test teelt kidneybonen op Nederlandse grond, luidde de kop boven een persbericht op 5 oktober 2017.

Groentefabrikant HAK heeft begin oktober voor het eerst kidneybonen geoogst op Nederlandse bodem. De kidneyboon of nierboon is een variëteit van de gewone boon (Phaseolus vulgaris). De exotische bonensoort, die normaal gesproken veelal in Noord-Amerika wordt geteeld en geoogst, blijkt ook goed te gedijen in Zeeuws-Vlaanderen. De proef maakt onderdeel uit van een reeks tests die de groentefabrikant uitvoert met de teelt van exotische bonensoorten in Nederland.
HAK is bezig met te onderzoeken of de kidneyboon in Nederland te telen is. Veel bonensoorten gedijen voornamelijk in een landklimaat en hebben in Nederland meer tijd nodig om te volgroeien, wat nadelig is voor de kwaliteit en de smaak. Dit gaat voor de kidneyboon echter niet op, zo blijkt uit de eerste proeven van de groentefabrikant.

HAK wil zo veel mogelijk groenten, peulvruchten en fruit betrekken binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in Giessen. Op dit moment komt ruim 70% van de groenten van HAK uit de buurt van Giessen. Alleen voor groenten en peulvruchten die uit klimatologisch oogpunt nog niet in Nederland kunnen worden geteeld of bij tegenvallende Nederlandse oogsten, kan de groentefabrikant een uitzondering maken.

Voor de productie van kidneybonen werkt HAK al jaren samen met telers in Noord-Amerika, waaronder Canada, een plek waar deze bonen van oudsher goed groeien. De kennis en ervaring van deze boeren wordt nu ingezet om te onderzoeken of deze bonensoort ook in Nederland kan worden geteeld. HAK heeft van de Nederlandse kidneybonen 4 hectare ingezaaid, van zowel de kleine als de grote rode kidneyboon. Deze bonen zijn begin oktober 2017 geoogst, na de eerste droge dagen van de maand, zodat het vochtgehalte en dus de kwaliteit van de boon het juiste niveau heeft. Als de kwaliteit en de kwantiteit van Nederlandse oogst voldoen aan de normen, zal de groentefabrikant de productie van Nederlandse kidneybonen verder opschalen.
Goed plan, zo zou je denken. Minder zogenaamde voedselkilometers, maar reken er maar op dat we ze binnen niet al te lange tijd in ons land verwilderd zien opduiken.

Monniksparkiet [2]

De monniksparkiet (Myiopsitta monachus) stamt uit Zuid-Amerika. Men verdeelt de soort gemakshalve in enkele ondersoorten: de (gewone) Monniksparkiet (Myiopsitta monachus monachus - zuidoostelijk Brazilië, Uruguay en noordoostelijk Argentinië), de Paraguay monniksparkiet (Myiopsitta monachus cotorra - zuidelijk Bolivia, zuidelijk Brazilië, Paraguay en noordwestelijk Argentinië) en de Menddoza monniksparkiet (Myiopsitta monachus calita - westelijk Argentinië).
Monniksparkieten hebben een groene kop, een olijfgroene buik en een lange, groene staart. Hun voorhoofd, wangen, kin, keel en de bovenborst zijn lichtgrijs. Ze hebben een lichtbeige-roze snavel. De totale lichaamslengte bedraagt zo'n 30 centimeter. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes verwaarloosbaar. Het is geen wonder dat de monniksparkiet een populaire volièrevogel is.

Vreemd genoeg onderschatten mensen, die een vogel als de monniksparkiet in gevangenschap houden, altijd de roep van de natuur zelf. De vrijheid lonkt ook voor de monniksparkieten, al zal het vergaren van voldoende voedsel wat lastiger blijken te zijn. Bij hun zoektochten naar voedsel kunnen ze echter grote schade aanrichten aan gewassen, zoals graan en mais. Ik hoor het gemopper van de akkerbouwer al.

Toch hebben die vogelliefhebbers een theorie ontwikkeld dat je monniksparkieten 'halfwild' - of is het 'halftam' - kunt laten leven. Na een acclimatieperiode in een volière geven ze hun monniksparkieten de 'halve vrijheid' en hopen ze dat de vogels iedere dag terugkomen om hun voedsel te halen. Dat gaat heel vaak en heel lang goed, maar zo af en toe blijken ze toch te verwilderen.

In Apeldoorn leeft sinds 2000 een vrij grote groep monniksparkieten halfwild. Er worden echter steeds meer broedgevallen gerapporteerd, dus geleidelijk aan is het een zelfstandige wilde populatie aan het worden.

In Deventer is een grote groep rondom het Rijsterborgherpark te vinden. Stichting Vogeleiland beheert een aantal volières in dat Rijsterborgherpark. Een paar malloten van die stichting hadden enige jaren geleden besloten dat het een leuk idee was de kooi met monniksparkieten open te laten staan zodat vogels vrijelijk in en uit konden vliegen. Daarna gebeurde wat iedereen kon zien aankomen: monniksparkieten verwilderden, gingen broeden en veroorzaakten overlast.

Aha, dacht Wilfred Reinhold, voorzitter het Platform Stop Invasieve Exoten, het is op grond van de Flora- en Faunawet plus de nieuwe Wet natuurbescherming, verboden om deze dieren in de natuur uit te zetten. Bovendien behoort de monniksparkiet tot de 90 invasieve exoten die op nationaal niveau zouden moeten worden aangepakt. Reinhold vroeg daarom staatssecretaris om Stichting Vogeleiland te dwingen alle vogels terug te vangen. De staatssecretaris wees eind 2014 het handhavingsverzoek af, omdat de stichting op dat moment alle monniksparkieten zou hebben gevangen. Enkele weken later werden ze opnieuw gezien, wat voor het platform reden was om bezwaar aan te tekenen.

Dat hielp dus niet, want de Raad van State besloot in haar oneindige wijsheid dat van die paar rondvliegende verwilderde monniksparkieten niet kon worden vastgesteld dat ze uit de volieres van Stichting Vogeleiland afkomstig waren. Duh.

Bladvlekkenziekte in tuinbonen

Bladvlekkenziekte in tuinbonen wordt veroorzaakt door een schimmel met twee gezichten: Ascochyta fabae kan zich a-seksueel ofwel ongeslachtelijk voortplanten, maar er bestaat ook een versie die zich geslachtelijk kan voortplanten. Dat noemt men een teleomorf en die heeft een andere naam gekregen, Didymella fabae. De schimmels ziet er onder de microscoop verschillend uit en het was lange tijd onbekend dat beide versies varianten van één en dezelfde schimmel waren.
De symptomen van infectie ontstaan op de bladeren, de stelen en de peulen van de tuinboon. Wanneer planten zijn opgekweekt vanuit geïnfecteerde bonen zijn die symptomen nog duidelijker waarneembaar. De gelige vlekken op het bad zijn cirkelvormig. Na verloop van rijd verandert de kleur in lichtbruin tot donkergrijs, omgeven door een brede, chocoladekleurige rand.

Vooral in vochtige omstandigheden zullen de peulen niet aan de schimmel ontkomen en de schimmel wordt zichtbaar als een lichtroze tot gele massa.
Bladvlekkenziekte in tuinbonen is een veelvoorkomende en soms zeer veel schade berokkenend ziektebeeld dat op alle (bewoonde) continenten is waargenomen. Zoals altijd hangt die schade af van de weersomstandigheden de resistentie van de geteelde cultivar. Teeltverlies kan behoorlijk oplopen: tot 40% werd een aantal opeenvolgende jaren gemeld uit Tsjechië. In Engeland blijkt het verlies aan opbrengst betrekkelijk laag te zijn, al kan de schade later in het seizoen nog behoorlijk oplopen, vooral bij tuinbonen die nog in de nazomer geplant zijn. Bij kwetsbare variëteiten kan het verlies zelfs oplopen tot 90 tot 100 procent.

Tuinbonen behoren in grote delen van de derde wereld tot het basisvoedsel. Het is duidelijk dat men resistentie wil inbouwen in tuinbonen om zo hongersnoden te voorkomen of beperken. Daar beginnen echter de problemen, omdat men er tot nu toe niet in is geslaagd de wilde voorouder van de tuinboon te vinden. Het was zelfs lange tijd onduidelijk waar de oertuinboon precies heeft gewoond.
Mijn Italiaanse vriendin Valentina Caracuta, een paleobotaniste, heeft tijdens opgravingen nabij Mount Carmel in Israël zes verkoolde tuinboonzaadjes gevonden die 14,000 jaar oud zijn. Die zaadjes werden ontdekt in de oudste lagen van bewoning van een stam jagers-verzamelaars die Natufian worden genoemd. Zij bewoonden het oostelijk Middellandse Zeegebied van ongeveer 13,000 tot 9,700 jaar geleden[1].

Na grondig onderzoek bleek dat het zaadjes waren van de wilde voorouder van de tuinboon. Omdat de tuinboon pas 10,000 getemd werd, moesten dit wel de zo gewilde wilde tuinboon zijn. Nu weten wetenschappers de plaats waar ze naar de wilde tuinboon moeten zoeken, want als hij ooit in noordelijk Israël in het wild groeide, kan hij zich daar nog steeds verschuilen.

[1] Caracuta et al: 14,000-year-old seeds indicate the Levantine origin of the lost progenitor of faba bean in Scientific Reports - 2016