Noordelijke slangenkop

De noordelijke slangenkop (Channa argus) heeft nog geen Nederlandse soortnaam, maar in het Engels wordt hij northern snakehead genoemd en dus is mijn voorstel niet eens zo vreemd. Hij behoort tot de familie der slangenkopvissen (Channidae). De wetenschap onderscheidt een tweetal ondersoorten: [1] Channa argus argus (de eigenlijke noordelijke slangenkop) die inheems is in China en [2] Channa argus warpachowskii (de Amoer slangenkop) die inheems in in oostelijke delen van Rusland. En nee, er bestaat geen vis met de naam zuidelijke slangenkop.
[Image: Brian Gratwicke]

De noordelijke slangenkop is een zoetwatervis die tot wel een meter lang kan worden. De soort heeft een lang torpedovormig lichaam dat naar de staart taps toeloopt. De kleine kop heeft een relatief grote bek met talrijke scherpe tanden die in rijen aanwezig zijn.

Jonge exemplaren kunnen goudbruin tot lichtgrijs van kleur zijn, terwijl oudere vissen makkelijk te herkennen zijn aan een reeks van 9 tot 13 donkere vlekken op hun goudbruin of lichtbruin gekleurde flanken. De rug-, anaal- en staartvinnen zijn zwart gevlekt Er zijn geen vergelijkbare inheemse soorten aanwezig in de EU. Andere slangenkopvissen lijken in enige mate op de noordelijke slangenkop, maar geen van deze soorten zijn in Europa aangetroffen.

Ook de noordelijke slangenkop heeft zich ook nog niet in Europa durven vertonen, maar zou zich probleemloos aan de Europese klimaatomstandigheden kunnen aanpassen. De vissoort is in de jaren zestig geïntroduceerd in Tsjechië, maar heeft zich hier uiteindelijk niet permanent weten te vestigen.

In diens thuislanden staat de noordelijke slangenkop vaak op het menu en heeft dus een behoorlijke economische waarde. Daarom is de noordelijke slangenkop (al dan niet opzettelijk) geïntroduceerd in verschillende wateren van de Verenigde Staten. In de USA is de slangenkop een predator van het hoogste niveau; de introductie ervan vormt een substantiële bedreiging voor de inheemse vispopulaties.

De noordelijke slangenkop voedt zich vooral voedt met vissen, maar ook met insecten, amfibieën en schaaldieren waardoor deze vissoort de biodiversiteit vermindert. Door dit gedrag kan de soort nadelige effecten hebben op bedreigde diersoorten. Bovendien kan deze soort drager zijn van verschillende soorten parasieten, maar de kans op introductie en overdracht naar andere vissoorten en mensen is vooralsnog onbekend.

De noordelijke slangenkop staat sinds augustus 2022 voor de zekerheid al op de Unielijst van invasieve exoten (EU-verordening 1143/2014). Een soort die op de Unielijst staat mag, onder andere, niet meer worden verhandeld en gehouden in EU-lidstaten. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheersen dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

No comments:

Post a Comment