Canadese gans

Je vraagt je af van een vogel bezielt om een hele oceaan over te vliegen om zich hier in ons kikkerlandje te willen vestigen. De Canadese gans (Branta canadensis) bezielde helemaal niets, maar was gewoon zielig. Deze ganzensoort rekent het hele noorden van het Noord-Amerikaanse continent tot zijn oorspronkelijke woongebied. Eigenlijk moeten we hem de grote Canadese gans noemen want er bestaat ook nog een kleine Canadese gans (Branta hutchensii), maar die is in Nederland heel erg zeldzaam. Verder bestaan er nog wat ondersoorten. De Canadese gans is een grote vogel die tot wel een hele meter hoog kan reiken. Hals en kop zijn op een grote witte wangvlek na zwart. De rug is bruin, de borst licht grijsbruin gekleurd.

De Canadese gans eet voornamelijk plantaardig materiaal, maar een insect, een vis of een garnaaltje gaat er ter afwisseling ook wel in. Als hij in het water fourageert dan filtert hij het slib van de bodem op zoek naar eetbaar materiaal. Ook vreet hij waterplanten en zeewier. In de steden is hij zo brutaal dat hij zelfs afvalbakken plundert. Maar deze ganzensoort eet ook granen, zoals tarwe, mais, bonen en rijst. En dan vindt hij de boer op zijn pad.

Zoals gezegd is de Canadese gans eigenlijk een zielig geval want zijn voorvaderen zijn hier in Nederland ingevoerd omdat jagers dan weer eens wat nieuwe doelwitten hadden om op te schieten. Ook is hij als siervogel ingevoerd om stadsparken wat op te fleuren. Het was natuurlijk onvermijdelijk dat enkele exemplaren zouden weten te ontsnappen aan die kogels en aan die stadsparken.

En zoals vrije vogels altijd zullen doen deden ze aan vrije sex met als gevolg dat er in 1951 het allereerste broedparen werd gesignaleerd. Verwilderde ganzen werden stuk voor stuk zonder enig mededogen afgeschoten om verspreiding van deze soort in ons land te voorkomen, maar daarmee werd in 1987 maar gestopt. Daardoor nam het aantal Canadese ganzen in Nederland uiteraard snel toe en wordt hij door de Flora- en Faunawetgeving gezien als een beschermde inheemse diersoort.


Toch is die bescherming niet zo algemeen als je van een zorgzame overheid mag verwachten want juist omdat de Canadese gans alles lust zijn boeren er beslist niet blij mee als er een zwerm van die ganzen in hun akkerland neerstrijkt. Dan blijkt dat de wetgever heeft gemeend dat de Canadese gans maar een lastige diersoort is die in het hele land veelvuldig schade aanricht. Hij is dus, net als zijn van oorsprong inheemse lotgenoten, gewoon weer vogelvrij verklaard. Boeren krijgen een compensatie voor de schade en jagers schieten ze uit de lucht. Iedere doelgroep voor de politici is weer tevreden.

[Fred de Vries]

No comments:

Post a Comment