Pallas' eekhoorn

Wat doe je als modebewuste ouder als je kinderen uitgekeken zijn geraakt op een eenvoudige hamster of cavia? Veel ouders hebben al een antwoord op deze vraag gevonden door een exotischer huisdier voor hun kroost te gaan kopen. Een leuk alternatief leek de Pallas' eekhoorn of roodbuikeekhoorn (Callosciurus erythraeus) met zijn prachtige rode buik te zijn. De oorspronkelijk uit China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in landen als Japan en Argentinië op als een invasieve soort. Ook in Europa komen tegenwoordig berichten van het invasieve karakter van de Pallas’ eekhoorn: zo lijkt hij in Zuid-Frankrijk de inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) te verdringen.
In Nederland ontsnapte in 1998 een groepje Pallas' eekhoorns uit hun kooien bij een dierenhandelaar in het Brabantse Weert. In het Nederlandse klimaat voelden de eekhoorn zich bijzonder op hun gemak en een groeiend aantal meldingen van een groeiende populatie in de omgeving van Weert en een dicht daarbij gelegen Belgisch natuurgebied deed vermoeden dat de soort zich ondertussen had verspreid.

In de natuur is vaak maar ruimte voor één diersoort in een bepaalde niche. Dat betekent dat de Pallas' eekhoorn de inheemse soorten aan het verdringen is uit zijn leefgebied. Bovendien kan hij bepaalde ziekten overdragen, zoals de pestbacterie Yersinia pestis, de tyfusbacterie Rickettsia typhi en de Japanse gevlekte koortsbacterie Rickettsia japonica.

De overheid wil geen invasieve exoten in Nederland, maar tussen willen en doen zit altijd een grote en vaak onoverbrugbare kloof. Daarom hebben ambtenaren Stichting AAP benaderd om eens mee te helpen denken over de mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. De ambtenaren dachten aan een 'lieve' oplossing waarbij Stichting AAP zou gaan zorgen voor permanente opvang, maar da's natuurlijk duur. Stichting AAP stelde voor om gevangen Pallas' eekhoorns onvruchtbaar te maken en terug te zetten in de vrije natuur. Een methode die zijn waarde al bewezen heeft bij verwilderde katten.

Zonder goede wetgeving (een importverbod, een verkoopverbod en een bezitsverbod) is hun oplossing echter nauwelijks zinvol en is het een gevalletje dweilen met de kraan open. Sinds 2009 is dit verbod op papier gezet, maar de regeling is nog steeds niet in werking getreden. Zonder goede wetgeving is Stichting AAP dan begrijpelijk ook niet van plan om energie te steken in de oplossing.

En dus kan de Pallas' eekhoorn zijn territorium in Nederland en België misschien nog wel jarenlang uitbreiden terwijl de regering zich weer eens met de kracht van een slappe vaatdoek van zijn slechtste kant laat zien.

[Update] Vanaf 1 juli 2012 geldt een bezit- en handelsverbod voor drie soorten exotische eekhoorns: de Amerikaanse voseekhoorn, de Grijze eekhoorn en de Pallas’ eekhoorn. Dit verbod betekent dat het bezit van deze eekhoornsoorten verboden is, evenals het in- en uitvoeren, (ver)kopen en vervoeren ervan.

No comments:

Post a Comment