Gele wratspons


Een ongenode gast mag de gele wratspons (Celtodoryx ciocalyptoides) in Nederland zeker genoemd worden. In 1996 troffen Franse duikers een vreemde citroengelige massa aan in de wateren rond Bretagne. Het bleek om een daar onbekende sponzensoort te gaan. Diezelfde soort is ook al sinds 2001 een lastpost in de Oosterschelde. Nu is één exotische soort niet direct een ramp, maar onderzoek heeft uitgewezen dat in de Zeeuwse wateren wel 77 verschillende exotische soorten zijn geteld. Juist omdat de gele wratspons hier niet thuis hoort heeft hij geen natuurlijke vijanden, die hem een beetje onder controle kan houden. Zijn vijanden zijn gewoon thuisgebleven en wij zitten met de gebakken peren.

De gele wratspons is een soort, die opvallend groot kan worden. Hij kan kussens vormen van enkele tientallen centimeters hoog en vele tientallen vierkante meters in omtrek. Hij bedekt op die manier de zeebodem en verstikt alles wat hij in zijn pad tegenkomt.
De gele wratspons is weer eens een exoot, die kennelijk door ondoordacht handelen van de mens uit zuidoost-Aziatische wateren is meegelift. Hij leeft van nature in landen als Oostelijk Rusland, China en Japan. Vermoedelijk is hij in Frankrijk en Nederland terechtgekomen via de import van de Japanse oester. Je zou toch denken dat men bij het invoeren van exotische soorten als de Japanse oester zou zorgen dat deze officieel vrij van ziektekiemen zouden zijn, maar men heeft ook deze keer weer eens simpelweg die Japanse oester in zee gekieperd zonder goed over de mogelijke gevolgen na te denken. De Japanse oester is zelf nu ook al een vervelende exoot geworden, die men liever kwijt als rijk is.

Dat de gele wratspons lokaal al grote ecologische schade veroorzaakt is wel duidelijk. Iedereen, die dit stukje leest zal vermoedelijk denken: rigoureus aanpakken die handel en direct met wortel en tak uit onze natuur verwijderen. Maar het point of no return is alweer voorbij en we moeten leren leven met alweer een uitheemse soort die de concurrentie aangaat met onze eigen vaderlandse soorten.

De wetenschap heeft ondertussen wel in het laboratorium aangetoond dat de gele wratspons bepaalde stofjes bevat die kennelijk behoorlijk werkzaam waren tegen het lastig te bestrijden Herpes simplex virus type 1 (HSV-1). Veel verder dan die constatering is men nog niet gekomen en een nieuw medicijn zal nog jaren en jaren op zich laten wachten. De gele wratspons groeit ondertussen gestaag door en het zal vast geen eeuwigheid duren voordat hij het leven in de Waddenzee gaan verpesten.

No comments:

Post a Comment