Aziatische modderkruiper

Aziatische modderkruipers (Misgurnus anguillicaudatus) doen het goed in een aquarium. In de ogen van waterige liefhebbers zijn ze bijzonder geschikt voor beginners, al moet je opletten dat ze kleinere visjes niet gaan aanvallen. Het zijn taaie beesten en daarom kunnen ze ook in ons klimaat in een vijver overleven.

De Aziatische modderkruiper kroop altijd tevreden in het slik van wateren in landen als Korea, China en Japan. Het is een grote aalvormige vis, die een lengte van 25 centimeter kan bereiken. Ze zijn meestal olijfgroen van kleur met vele donkerkleurige vlekken, maar is ook gekweekt als albino en in goudkleur.

In Nederland leeft de grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), een verwant van de Aziatische modderkruiper. De grote modderkruiper is echter een zo zeldzame verschijning geworden dat de vaderlandse ambtenaren hem maar op de rode lijst van bedreigde diersoorten hebben geplaatst. Vangen is ten strengste verboten. Sinds de plaatsing op die rode lijst zijn die ambtenaren tevreden achterover gaan leunen en hebben verder geen enkele activiteit ondernomen.

De Aziatische modderkruiper is veel actiever gebleken dan de ambtenaren en is voortvarend ontsnapt uit vijvers. Al moet je bij het woord 'ontsnapt' eigenlijk lezen 'uitgezet door stompzinnige aquariumhouders en vijvereigenaren'.
[Foto: www.straightdopedad.com]
Modderkruipers zijn vissen, die leven in wateren met een dikke modderlaag en lijken een voorkeur te hebben voor sterk begroeide wateren die relatief ondiep zijn. Ook bleek dat ze houden van oudere sloten en dat ze moderne watertjes mijden. De inheemse grote modderkruiper is vermoedelijk gevoelig voor bestrijdingsmiddelen en dat moet dan deels zijn teloorgang verklaren.

De Aziatische modderkruiper was al eerder aangetroffen in het water van enkele poelen en beekjes in landen als Italië, Spanje en Duitsland. Recent (2012) heeft men bij een onderzoek naar de visstand in de Tungelroyse Beek een aantal exemplaren van de Aziatische modderkruiper aangetroffen. De Tungelroyse Beek is een sterk gekanaliseerd riviertje in Limburg, dat uiteindelijk uitmondt in de Maas. Aangezien men de Aziatische modderkruipers van jong tot bejaard aantrof menen de onderzoekers dat het gaat om een levensvatbare populatie, die zich ongetwijfeld zal gaan uitbreiden en via de Maas over de rest van Nederland zal gaan verspreiden.

Geen mens weet nog wat de gevolgen van deze verspreiding zal zijn, maar de exotische Aziatische modderkruiper kán de inheemse grote modderkruiper verdringen (en we hadden er immers al zo weinig van) of beide soorten kunnen met elkaar gaan kruisen en da's ook weer geen goed nieuws. Wel goed nieuws is dat de Aziatische modderkruiper in Azië als een delicatesse geldt.

No comments:

Post a Comment