Chinese muntjak

De Chinese muntjak (Muntiacus reevesi) is inheems in Zuid-China en Taiwan. Het is een kleine hertachtige met een schouderhoogte van zo’n 50 centimeter en met een meter als maximale lengte. De Chinese muntjak heeft een rossige tot kastanjebruine vacht met witte vlekken op de kin, keel en romp. Tevens is het beest in het bezit van een wittige tot gelige buik. Vrouwtjes zijn wat lichter van kleur dan de mannetjes.

Het mannetje is getooid met een simpel en naar achteren gericht gewei. Opmerkelijk is verder dat de bovenste hoektanden van het mannetje als twee slagtanden naar buiten steken. Chinese muntjakken (of zijn het muntjaks) leven in bossen die veel en gevarieerde lage begroeiing hebben.
[Foto: Josel Hlasek]
Als we naar de situatie in Engeland kijken dan wordt direct duidelijk hoe het ook in ons land gegaan is. In de negentiende eeuw introduceerde de Hertog van Bedford een aantal Chinese muntjak op zijn landgoed. De Engelse adel was snel verveeld en wilde wel eens naar iets anders staren dan de zo saaie inheemse herten. In Engeland voelde de Chinese muntjak zich al snel op zijn gemak en de aantallen gingen sterk omhoog. Dat betekende ook dat ze op andere landgoederen en later in dierentuinen werden geïntroduceerd. Al die tijden ontsnapten er exemplaren en ondertussen is men in Engeland tot het besef gekomen dat de Chinese muntjak een gevaar is voor de inheemse hertenpopulaties en voor het verkeer.

De eerste melding in Nederland van een verwilderde Chinese muntjak was in 1997. Toen werden twee dieren doodgereden in het oosten van Gelderland. In 1998 werd de waarneming van een dier gemeld op de Veluwe en in 1999 werden twee dieren geschoten op Oostvoorne. In 2003 werden bij Holten (Overijssel) twee dieren waargenomen. Ook vanuit Noord-Brabant komen ondertussen meldingen van de aanwezigheid van muntjak.

Die grote spreiding van meldingen moet betekenen dat er op verschillende plaatsen in Nederland Chinese muntjakken zijn uitgezet door ‘dierenliefhebbers’ die hun beesten zat waren of dat ze, zoals zo vaak het geval is, ontsnapt zijn uit gevangenschap.

Sinds het jaar 2000 mag de soort niet meer in Nederland gehouden worden en wat doe je dan met je illegale exemplaren? Niet iedereen zal ze naar Stichting Aap brengen en dus blijkt ook deze keer weer dat mensen soms gedachteloos een lief en aaibaar huisdier nemen zonder de gevolgen daarvan te beseffen. Het beleid van de overheid is om alle wilde Chinese muntjaks uit te roeien en dat betekent dat jagers ze maar wat graag in hun vizier zien opdoemen.

No comments:

Post a Comment