Italiaanse kamsalamander

Omdat de Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex) en de inheemse kamsalamander (Triturus cristatus) directe familieleden zijn, lijken ze zoveel op elkaar dat het misschien wel decennia heeft geduurd voordat men begreep dat de Italiaanse soort stiekem ons land was binnengedrongen. De soort was waarschijnlijk al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in ons land aangekomen, maar werd pas in 1999 ontdekt. De kennis van zijn aanwezigheid sudderde nog een aantal jaren door en pas in 2011 is uit onderzoek gebleken dat de Italiaanse kamsalamander veel ruimer verspreid is dan men dacht.

De verspreiding omvat een gebied op de Veluwe, waar in 2005 die Italiaanse kamsalamanders in vijf watertjes rondzwommen, in 2011 was dat al opgelopen tot 19 watertjes en in 2014 wordt gevreesd dat deze soort zich in meer dan 30 wateren heeft gevestigd. En jawel, in datzelfde gebied zijn ook populaties van de strikt beschermde inheemse kamsalamander bekend en daar blijkt hybridisatie op te treden. De nakomelingen zijn bovendien vruchtbaar, waardoor de vermenging door blijft gaan.
[Foto: Friedrich Böhringer]
Jonge Italiaanse kamsalamanders zijn bijna altijd gesierd met een opvallende gele rugstreep. Deze rugstreep blijft bij de volwassen vrouwtjes en jonge mannetjes aanwezig, maar verdwijnt meestal bij de oudere mannetjes. Opvallend bij de Italiaanse kamsalamander is het nagenoeg ontbreken van witte stipjes op de flanken. De inheemse kamsalamander heeft deze stipjes meestal volop. Vrouwtjes kunnen een lengte bereiken van zo’n 18 centimeter, terwijl de mannetjes het moeten doen met een magere 15 centimeter.

Oorspronkelijk kwam de Italiaanse kamsalamander voor in – jawel – Italië, maar ook in de Balkan en Griekenland. De noordgrens van zijn verspreidingsgebied was oorspronkelijk een lijn die werd gevormd door Zwitserland, zuidelijk Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Hongarije.

Ook is er tegenwoordig een populatie van de Italiaanse kamsalamanders bekend in het graafschap Surrey in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar is zijn komst jarenlang onopgemerkt gebleven.

Ondertussen zult u zich als lezer weer afvragen hoe deze salamandersoort in ons land terecht is gekomen. Vermoedelijk zijn de eerste exemplaren in Nederland ‘ontsnapt’ vanuit een terrarium of vijver, waar ‘liefhebbers’ geen zin meer hadden in hun hobby en hun Italiaanse kamsalamander maar in de natuur loslieten. Het is tenslotte zo zielig om die lieve beestjes door te maken.

Binnenkort zullen de beleidsmakers gaan besluiten om alle beekjes en plasjes, waarin de Italiaanse kamsalamander is aangetroffen, leeg te pompen om vervolgens alle exemplaren weg te vangen. Reken er maar op dat die niet in een gezellig terrarium terechtkomen. Die worden simpelweg afgemaakt.

No comments:

Post a Comment