Aziatische boktor

De Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis) wordt ook wel de loofhoutboktor genoemd, is een broertje van de al eerder besproken Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis).

Deze keversoort is inheems in Aziatische landen als China, Korea en Japan. De Aziatische boktor is een knoeperd van een insect en kan een lengte bereiken van vier centimeter, terwijl hun antennes 10 centimeter lang kunnen zijn. Ze kunnen vliegen, maar doen dat niet geweldig goed en dat betekent dat ze in de paar maanden dat ze leven nauwelijks meer dan een kilometer zullen afleggen. Dan gaan ze aan de slag om de nieuwe generatie een goed tehuis te geven.

In zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied teistert de Aziatische boktor bomen als esdoorn, populier, wilg en olm. In de Verenigde Staten bleek hij echter zijn tanden al snel in andere boomsoorten te zetten. De volwassenen knagen diepe boorgaten in de stam van bomen en leggen daarin zo’n 30 eitjes. Wanneer die uitkomen doen de larven zich zich te goed aan het hout rondom de gangen en vreten zich nog dieper de boom in, die daardoor het loodje kan leggen.
[Foto: www.bethelalb.com]

Enigszins opgelucht kunnen bestrijders en beleidsmakers nog ieder jaar melden dat de Aziatische boktor zich nog niet in Nederland heeft kunnen handhaven. Net zoals de beruchte maïswortelboorder kan deze boktor grote schade veroorzaken aan diverse boomsoorten, maar hij tast ook commercieel geteelde fruitbomensoorten als appel en peer aan.

U snapt dat er ergens een behoorlijke inschattingsfout is gemaakt wanneer dergelijke lastpakken in Nederland aangetroffen worden. Deze keer is het probleem ontstaan doordat men besmet hout heeft gebruikt voor het maken van pallets. Toen het al te laat was, heeft men besloten om de in Nederland arriverende pallets te controleren op de aanwezigheid van de Aziatische boktor. Dus, zo zou je kunnen zeggen, pak die paar Aziatische boktorren rigoureus aan en je bent van het probleem af.

Maar zo eenvoudig blijkt het probleem niet op te lossen omdat de Aziatische boktor een alternatieve route heeft verzonnen om illegaal ons land binnen te komen. Vanuit China worden veel boompjes geïmporteerd, die daarna in ons land verder moeten worden opgekweekt. In die boompjes is het insect als ei of larve ongemerkt meegelift.

De eerste melding van een Aziatische boktor in Nederland stamt uit 2008. In november 2010 werd deze boktor in Nederland opnieuw aangetroffen in een inheemse esdoorn. In juli 2012 zijn zeven volwassen exemplaren van de Aziatische boktor aangetroffen in Winterswijk. Wat doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan dit probleem? In een straal van 100 meter worden alle bomen verwijderd. In een straal van 1 kilometer worden alle bomen en struiken gecontroleerd. Gedurende vier jaar blijft het gebied onder toezicht van de NVWA en uit een straal van 500 meter rondom de besmette boom zonder toestemming van deze instantie geen bomen of struiken worden vervoerd.

No comments:

Post a Comment