Roodkeelnachtegaal

Ieder jaar organiseert de Stichting Vogelonderzoek Nederland (Sovon) een tuinvogeltelling. Iedereen kan dus vanuit zijn luie stoel kijken welke vogels zijn of haar tuin bevolken en de gegevens doorsturen naar Sovon. In 2016 deden bijna 50,000 mensen mee en die telden samen meer dan 750,000 vogels. Natuurlijk wordt de top van de lijst bevolkt door de bekende vogelsoorten als de huismus, koolmees en merel. Ook zijn er een aantal exotische soorten die aan een welhaast onstuitbare opkomst bezig zijn en een mooi voorbeeld is de halsbandparkiet. Er werden 5.869 exemplaren geteld, bijna duizend meer dan tijdens de vorige telling. Het getelde aantal laat zien dat halsbandparkieten tegenwoordig 's winters in grote aantallen in tuinen in de Randstad en net daarbuiten voorkomen en zich als een olievlek uitbreiden.

Maar ieder jaar zit er wel een leuke verrassing tussen de waargenomen soorten en dit jaar was het de roodkeelnachtegaal (Calliope calliope). Die waarneming in het Noord-Hallandse Hoogwoud zorgde uiteraard direct voor verkeersopstoppingen van vogelspotters en de supergrote telelenzen bevolkten tijdelijk het landschap in de hoop een glimp op te vangen van deze dwaalgast.
Het is een trekvogel die leeft in de bijna oneindige dennenwouden van Siberië en overwintert in landen met een stuk aangenamer klimaat, waaronder Thailand, India en Indonesië.

De roodkeelnachtegaal is een tot 16 centimeter lang zangvogeltje met een duidelijke witte wenkbrauwstreep plus daaronder een zwarte oogstreep die tot de snavel reikt. Het mannetje heeft een rode kin en keel (vandaar de soortnaam) met daar omheen een smalle zwarte omlijning en een witte mondstreep. Ze zijn verder van boven donker grijsbruin en van onder wat lichter grijsbruin. Een roodkeelnachtegaal voedt zich met insecten, vooral larven van kevers en in het wateren levende ongewervelden als vlokreeften.

Soms, heel soms verdwalen roodkeelnachtegalen en een waarneming in Nederland wordt als extreem zeldzaam gezien. We kunnen natuurlijk ook niet geheel uitsluiten dat het exemplaar dat in Hoofddorp werd ontdekt uit een volière is ontsnapt. Hoewel dit mogelijk verboden is zou het feit me niet echt verbazen, want iedere hobby heeft soms wel wat duistere leden.

De wetenschappelijke naam, Calliope calliope, vernoemt de Griekse muze Calliope, die ooit bekend stond om haar mooie stem. Ze was de muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retoriek. Met andere woorden: de roodkeelnachtegaal kan een aardig deuntje fluiten.

No comments:

Post a Comment