Ovaalronde krab

Op 10 januari 2017 vond Hylkje Voulon op het Noordzeestrand van Ameland een onbekende krab. Het dier bleek nog niet zo heel lang dood te zijn en dus moest deze krab levend aangespoeld zijn. Het probleem was dat het een voor Nederland onbekende soort bleek te zijn.
[Foto: Hylkje Voulon]

Al op het strand werden foto's gemaakt en de krab werd meegenomen en op alcohol gezet. Al snel bleek dat het om een soort uit de familie Atelecyclidae ging. Er kwamen twee soorten in aanmerking. Eén daarvan, de cirkelronde krab (Atelecyclus rotundatus), staat beschreven in 'De krabben van Nederland en België' en leeft in het Nederlandse en Belgische deel van de Noordzee, zij het schaars en verder van de kust. Aanvankelijk dacht men dat het om een exemplaar van deze soort moest gaan, maar met name de vorm van het schild kwam niet honderd procent overeen.

Pas na overleg met strandwachters en experts werd duidelijk om welke soort het ging. De Amelandse krab bleek de nauw aan de cirkelronde krab verwante soort Atelecyclus undecimdentatus te zijn. Deze mag vanaf nu ook op de lijst van Nederlandse soorten worden bijgeschreven.

In navolging van de Nederlandse naam voor Atelecyclidae rotundatus (cirkelronde krab) ligt het voor de hand als Nederlandse naam 'ovaalronde krab' te gebruiken. De soort wordt ietsjes groter dan de cirkelronde krab: in de literatuur wordt als diameter van de carapax (het rugschild) van de cirkelronde krab maximaal 40 millimeter opgegeven, met voor het schild een lengte-breedteverhouding van gemiddeld 0,98 (bijna rond dus). Voor ovaalronde krab geldt een gemiddelde lengte-breedteverhouding van 0,83 en is dus iets ovaler van vorm. Het exemplaar, dat op Ameland werd gevonden, had een breedte van 62 millimeter en een lengte van 48 millimeter, dus een lengte-breedteverhouding van 0,77.

De zuidelijke grens van de soort ligt in het water van de Atlantische Oceaan van West-Afrika. De soort heeft zich door de opwarming van de aarde waarschijnlijk steeds verder noordwaarts uitgebreid en zijn verspreidingsgebied reikte eerder al tot het Franse schiereiland Bretagne en het water van het Kanaal.

Al eerder spoelden er op de Nederlandse en Belgische kusten cirkelronde krabben aan, maar nu men zijn ovaalronde broertje heeft gedetermineerd is men aan het twijfelen geslagen: zouden die eerdere waarnemingen misschien ook al ovaalronde krabben geweest zijn?

Ook van de Waddenzee is bekend dat die opwarmt. Hierdoor trekken koudminnende soorten, zoals schol, meer noordwaarts, de Waddenzee uit. Andere soorten zoals zeebaars, griet, smelt en garnalen hebben weer profijt van de opwarming. En schelpdieren zoals het muiltje zijn meer voorkomend dan vroeger.

No comments:

Post a Comment