Valse Meeldauw in Suikerbiet

Valse meeldauw in suikerbiet of Sugarbeet Downy Mildew wordt veroorzaakt door een pseudoschimmel met de naam Peronospora farinosa. Daar beginnen al direct de problemen, want deze pseudoschimmel kan zich vermommen om ook andere families, zoals spinazie of quinoa, aan te vallen. Dan krijg je dus een speciale vorm, een forma specialis. De variant die suikerbiet op het menu heeft staan kreeg derhalve de naam Peronospora farinosa forma speciale betae.

Omdat de oorsprong van de oerbiet ooit in Zuid- en Centraal-Azië heeft gelegen en ook juist daar valse meeldauw het meest toeslaat, denkt men dat ook daar de pseusoschimmel zich ontwikkeld heeft[1].

Bij aantasting door valse meeldauw krullen de hartbladeren van een suikerbiet naar beneden om, zijn verkroesd, dikker en grijsgroen verkleurd. Later worden ze zwart en sterven af. De buitenste bladeren kleuren geel. Vooral op de onderzijde van het hartblad is een dikke grijze paarkleurige donslaag van sporen te zien.

Wanneer de weersomstandigheden ongunstig voor de schimmel worden, stopt de aantasting en de verspreiding over het perceel. Het grijze schimmelpluis verdwijnt dan. Wanneer de kop van de biet nog voldoende gezond is kunnen weer nieuwe, gezonde hartbladeren gevormd worden. Bij zware aantasting sterft de kop af en kan eventueel gaan rotten doordat er regenwater in de kop blijft staan. Het schimmelpluis kan later in het seizoen weer terugkomen als de omstandigheden weer gunstig worden voor de schimmel.
De pseudoschimmel gedijt goed bij een hoge luchtvochtigheid (tot 90 procent) en lage temperaturen (tot 15oC). Peronospora farinosa overleeft op gewasresten in de grond en overwinterende waardplanten. De aantasting in suikerbieten is het grootst na een milde winter met weinig of geen vorst. De meeste sites melden dat 'de aantasting zich beperkt tot enkele planten op het perceel en dan is de schade niet noemenswaardig'. Tot het teeltjaar 2014 toen '...in 5 tot 10% van de velden werden ongewoon zware aantastingen door valse meeldauw … waargenomen...'.

In ons land is valse meeldauw op suikerbiet niet te bestrijden omdat de regering in al zijn wijsheid heeft besloten geen werkzame middelen toe te staan. Wat de zaadproducenten doen is om het suikerbietenzaad omhullen met een fungicidelaagje. Dat helpt de suikerbiet in ieder geval door zijn eerste kwetsbare periode heen.

[1] Thines, Choi: Evolution, Diversity, and Taxonomy of the Peronosporaceae, with Focus on the Genus Peronospora in Phytopathology - 2016. See hier.

No comments:

Post a Comment