Treurmaina

De Europese Unie is qua oppervlakte groot en wordt steeds groter als men onnadenken landen laat toetreden. Dat betekent echter ook dat een probleem, dat in het ene land ervaren wordt, in een ander land volstrekt onbekend is. Als we het over exoten hebben dan is de treurmaina (Acridotheres tristis) een goed voorbeeld. De soort is namelijk in 2019 als vijfde vogelsoort toegevoegd aan de Unielijst van de EU Exotenverordening. Treurmaina’s kunnen nesten van andere vogelsoorten inpikken, wat gevolgen kan hebben voor andere, meer kwetsbare soorten.
De treurmaina is familie van de spreeuw en wordt daarom ook wel treurspreeuw genoemd. De treurmaina is vrij eenvoudig te herkennen, want hij meet van kop tot staart ongeveer 25 centimeter, is bruin van kleur, heeft een grijszwarte kap en heeft in vlucht opvallende witte vleugelvelden. De poten en snavel zijn geel, evenals de naakte huid rondom het oog.

Treurmaina’s zijn inheems in delen van Centraal-Azië, op het Indische subcontinent, oostwaarts tot in Zuidoost-Azië. Ze leven er in allerlei open landschappen, zoals landbouwgebieden en ook in dorpen en steden. De soort is omnivoor, want hij eet zowel insecten als fruit en zaden. Treurmaina’s broeden in holen in bomen en bouwwerken.

De treurmaina zou zich op natuurlijke wijze hebben uitgebreid naar aanliggende gebieden. Daarnaast komt de soort tegenwoordig in soms grote aantallen voor in een aantal tropische en subtropische landen, waaronder Australië, Zuid-Afrika en diverse eilanden in de Indische Oceaan.

Voor de rest van de waarnemingen moet de beschuldigende vinger weer naar de mens worden gericht. Deze intelligente vogel lukt het nog wel eens om uit een volière te ontsnappen. Soms werd de soort zelfs uitgezet om schadelijke insecten te bestrijden. In de EU heeft de soort vooralsnog alleen zich voortplantende populaties in delen van Italië en Portugal. In het verleden broedde de soort ook in Spanje op een aantal Canarische eilanden, maar deze populaties zijn succesvol verwijderd.

De eerste waarneming van de treurmaina in Nederland stamt uit de jaren zeventig. De laatste tien jaar wordt de soort jaarlijks gemeld. De meeste waarnemingen betreffen solitaire vogels. De soort heeft zelfs enkele malen in Nederland gebroed: in 1984 bij het Veluwemeer, in 2006 in Rotterdam en in 2008 in Oss. Waarnemingen in 2019 betroffen enkelingen in Utrecht, Zeist, Den Haag, Ijmuiden en het Friese Berlikum.

Naast de treurmaina zijn in de afgelopen jaren met enige regelmaat kuifmaina’s (Acridotheres cristallelus) en oevermaina’s (Acridotheres ginginianus) in Nederland in het wild waargenomen en incidenteel in 2013 de junglemaina (Acridotheres fuscus) en Javaanse maina (Acridotheres javanicus). In 1985 is op Zuid-Beveland zelfs een broedgeval vastgesteld van de oevermaina.

No comments:

Post a Comment