Tomato Brown Rugose Fruit Virus

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) is een plantenvirus dat het gemunt heeft op uw tomaten, paprika's en chilipepers. Om maar direct uw zorgen weg te nemen is het virus niet gevaarlijk voor mens of dier. Het is een broertje van het Tobacco Mosaic Virus (ToMV) en hij heeft nog 36 andere broertjes en zusjes die allerhande plantensoorten het leven behoorlijk zuur maken.
U heeft nog nooit van dit plantenvirus gehoord, zo zegt u? Dat kan kloppen, maar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hield de verspreiding van het ToBRFV nauwlettend in de gaten en begreep dat de open grenzen in Nederland deze vervelende exoot nooit tegen zouden kunnen houden.

Sinds begin oktober 2019 meende de NVWA dat er bij een tomatenteler in het Westland wel eens sprake kon zijn van een besmetting met dit virus. Op 17 oktober is dit vermoeden door de NVWA bevestigd.

Vanaf 1 november 2019 zijn er in de EU noodmaatregelen van kracht. Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus kreeg formeel de quarantainestatus in de EU en er geldt dan automatisch een meldplicht. Die noodmaatregelen zijn gericht op het voorkómen van de introductie en verdere verspreiding van het virus. De maatregelen zijn bedoeld om de teelt van tomaten en paprika in de EU te beschermen, want geloof me, dat is een zeer belangrijk landbouwgewas.

Die noodmaatregelen komen, zoals zo vaak, een beetje laat, want intussen zijn er in het hele land al meerdere besmettingen met het Tomato Brown Rugose Fruit Virus gemeld. Per 11 februari 2020 zijn er in totaal 17 bedrijven waar het virus is aangetroffen, terwijl er ook nog eens vier zware verdenkingen zijn.

Hoe het Tomato Brown Rugose Fruit Virus in ons land terecht is gekomen is onduidelijk, maar het virus is heel gemakkelijk via contact (mens, dier, mechanisch) overdraagbaar op waardplanten en blijkt dus zeer besmettelijk te zijn. Denk bijvoorbeeld aan besmetting via handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen of zelfs mobiele telefoons. Daarnaast zijn deze virussen via zaad overdraagbaar op jonge planten. Via de onbedoelde en ongemerkte handel in besmet zaad en vruchten kunnen de virussen over grote afstanden worden verspreid.

Mocht u zich afvragen wat 'Rugose' in de naam van dit virus betekent, dan is dat 'gerimpeld' of 'gegolfd'. Dan weet je ook hoe het blad van een geïnfecteerde plant eruit zal zien.

No comments:

Post a Comment