Tomato Leaf Curl New Delhi virus

Het Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV) zorgt al meer dan tien jaar voor serieuze problemen in de teelt van courgette rondom het Middellandse Zeegebied. Dit virus wordt overgebracht door witte vliegjes. Het plantenvirus tast de bladeren en de vruchten aan, wat leidt tot kleinere, misvormde courgettes en uiteindelijk een lagere opbrengst.
Het Tomato Leaf Curl New Delhi Virus werd in 1995 voor het eerst waargenomen op tomatenplanten in India. In eerste instantie werden slechts planten aangetast die behoren tot de nachtschadefamilie (Solanaceae), maar niet veel later bleken ook planten in de familie der pompoenen en courgettes (Cucurbita) aangetast te worden.

In 2012 werd hetzelfde virus gevonden op courgetteplanten (Cucurbita pepo giromontiina) bij telers in Murcia, Spanje. Na deze ontdekking verspreidde het virus razendsnel over het Iberisch schiereiland, wat tot grote problemen leidde bij Spaanse telers. In 2014 gingen hele oogsten verloren en dit zorgde voor serieuze problemen in de hele groenteketen.

In januari 2015 werd het Tomato Leaf Curl New Delhi Virus voor het eerst in zuidoostelijk Tunesië aangetroffen. Daar tastte het meloenen, komkommers en aubergines aan die onder plastic werden geteeld. Vervolgens werd het in 2017 ook in Marokko en Italië waargenomen bij de teelt van aubergines. Op dit moment baant het virus zich een weg door Griekenland (2018), Portugal (2019) en Frankrijk (2020).

Alleen al in Italië zorgde het Tomato Leaf Curl New Delhi Virus er op het eiland Sicilië voor dat telers noodgedwongen over moesten stappen op de teelt van andere gewassen. Hierdoor is de courgetteteelt op het eiland grotendeels verdwenen.

Het ziektebeeld dat dit vervelende virus op waardplanten veroorzaakt omvat over het algemeen gele mozaïekvormige beschadigingen, bladkrulling, zwelling van bladnerven en belemmering van de groei van de plant. Bij vruchten van de komkommer zijn verruwing van de huid en scheuren in de lengterichting waargenomen.

Het Tomato Leaf Curl New Delhi Virus is dus op weg naar ons land. Aangezien de Nederlandse economie voor een groot deel draait op de productie, verwerking en export van landbouwproducten is dat zeer slecht nieuws.

Maar net als bij de coronavirusepidemie probeert de wetenschap het Tomato Leaf Curl New Delhi Virus vroegtijdig een halt toe te roepen. Het Nederlandse veredelingsbedrijf Rijk Zwaan is er intussen in geslaagd om enkele resistente courgetterassen te kweken.

Niet alleen courgettetelers hebben reikhalzend uitgekeken naar deze resistentie. Ook voor andere schakels in de keten zitten er grote voordelen in deze ontwikkeling. Een stabieler aanbod van courgettes met een hogere kwaliteit en duurzamer geteeld, kan op meerdere plekken in de keten zijn bijdrage opleveren.

No comments:

Post a Comment