Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus

Cucurbit aphid-borne yellows virus wordt in allerhande publicaties meestal afgekort tot CABYV. Zouden we die officiële naam vertalen naar het Nederlands dan wordt dit zoiets als 'door bladluizen overgebracht vergelingsvirus in komkommerachtigen'. Bij komkommerachtigen moet je denken aan komkommer, augurk, courgette en meloen.
Het CABYV veroorzaakt min of meer ernstige vergelingsverschijnselen, afhankelijk van het seizoen en de cultivar. Het virus heeft het vooral gemunt op de onderste bladeren van de plant. De symptomen van een besmetting met het CABYV zijn een gebrek aan chlorofyl (ofwel bladgroen), wat de vergeling oplevert, en een verdikking van de bladeren. Vruchten vallen vaak (te) snel van de plant. Het virusbeeld lijkt op dat van het Beet Pseudo-Yellow Virus (BPYV), dat ook wel het pseudo-slavergelingsvirus genoemd. Alleen lijkt het erop dat bij CABYV de vergeling van het gewas nog sneller gaat.

Behalve op komkommerachtigen is het virus in staat te overleven op planten als dovenetels, herderstasjes en ganzenvoeten. Dat zijn plantengeslachten die toch al als onkruid voorkomen in akkerlanden.

De oorsprong van het CABYV is in nevelen gehuld. Dat is vooral het gevolg van het feit dat er zoveel andere oorzaken voor een vergeling van planten bestaan. Zeker is dat het virus in 1988 in Frankrijk voor het eerst in Europa is aangetroffen. Daarna is een speurtocht in gang gezet. Intussen is men er nu redelijk zeker van dat het virus al geruime tijd in het Middellandse Zeegebied aanwezig moet zijn geweest en daar simpelweg over het hoofd is gezien. Daarvóór moet het in gebieden ten zuiden van de Sahara, veelal sub-Saharan Africa genoemd, geleefd hebben. In sommige landen is het vervelende CABYV tegenwoordig zelfs het meest aangetroffen plantenvirus in komkommerachtigen: tot 30 procent van alle planten blijken soms aangetast in Frankrijk, Spanje, Tunesië en Soedan.

En dan nu in Nederland. Daar komt het virus in toenemende mate voor in kassen door invlieg van luizen. Sowieso zien telers de laatste jaren met grote regelmaat door luis overgedragen virussen opduiken in komkommer. Zo hadden ze enkele jaren terug veel te maken met het komkommermozaïekvirus (CMV). Ook komen onder meer het courgettegeelmozaïekvirus (ZYMV) en aanverwante virusvormen vaker voor.

Net als bij veel andere plantenvirussen ziet branche ook hier een belangrijke rol voor veredelaars weggelegd. In de literatuur wordt al melding gemaakt van resistenties. Die zitten nu echter nog niet in de bestaande rassen. En inbouwen van die resistentie kost ook enkele jaren. Dus voorlopig moet de luis buiten de kas gehouden worden en anders moet je goed, snel en effectief bestrijden.

No comments:

Post a Comment