Aziatische korfmossel

De Aziatische korfmossel (Corbicula fluminea) is een zoetwatermossel, die al een behoorlijk groot leefgebied had, maar zelfs daar kennelijk niet tevreden mee was. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Aziatische korfmossel van oorsprong thuishoorde in Rusland, China, Taiwan, Korea, Japan en Thailand, maar hij is ook in delen van Afrika aangetroffen. Misschien dat reislustige Arabische handelaren hem ooit onbedoeld hebben meegenomen toen de mosselen zich aan hun vaartuigen vastgehecht hadden.
Volwassen Aziatische korfmosselen hebben een doorsnede van ongeveer 5 centimeter. De buitenkant van de schelp is gewoonlijk geelgroenig met concentrische ribbels. De binnenkant van de schelp is licht paarsig. In Nederland leeft hij voornamelijk in rivieren waar hij bij lage waterstanden regelmatig een prooi lijkt te worden voor hongerige scholeksters. De soort is voor het eerst in Nederland in 1988 aangetroffen. Aangezien Rusland het meest westelijke leefgebied van de Aziatische korfmossel is, is het niet onmogelijk dat hij hier terecht is gekomen in het ballastwater van binnenvaartschepen, die heel Europa doorkruisen. Aan de andere kant is het ook niet totaal onmogelijk dat de Aziatische korfmossel hier ietwat opzettelijk is uitgezet door Aziatische fijnproevers want dat lijkt in de Verenigde Staten te zijn gebeurd. Ook kan hij hier terecht zijn gekomen als ‘bijvangst’ van de import van koikarpers. Wanneer het water uit de koivijvers moest worden ververst konden de aanwezige Aziatische korfmossels onbedoeld met het vuile water in het oppervlaktewater terecht komen.

Je bent er maar mooi klaar mee als zo’n buitenlandse tweekleppige zich hier vestigt want hij levert een dodelijke strijd om het bestaan met onze inlandse mosselen. De Aziatische korfmossel heeft een sterk punt ten opzichte van zoetwatermosselen als de schildersmossel (Unio pictorum), de bolle stroommossel (Unio tumidus) of de zwanenmossel (Anodonta cygnea): hij kan beter overleven in sterk vervuild water. Bovendien staat hij bekend als een lastpost voor allerlei koelwatersystemen omdat hij in ietwat warmer water het beste gedijt. Dat laatste is natuurlijk geen wonder als je bedenkt dat de soort uit de tropische wateren van Azië afkomstig is. Maar het gevolg is wel dat hij de uitlaten door zijn wildgroei verstopt en dat kost de eigenaren van die pijpen kapitalen om ze te verwijderen.

Onderzoekers hebben aangetoond dat de verspreiding van de Aziatische korfmossel in Nederland niet meer is te stoppen, tenzij we een aantal strenge winters achter elkaar krijgen. Want zijn voorliefde voor warmte is dan plotseling wel zijn zwakke punt. Onze vaderlandse mosselsoorten zijn veel beter aangepast aan die kou. Zij hebben zelfs de ijstijden overleefd en dat zie ik de Aziatische korfmossel nog niet doen.

[Fred de Vries]

No comments:

Post a Comment