Russische rattenslang

De Russische rattenslang (Elaphe schrenckii) heeft nu ook asiel aangevraagd in Nederland. Ook wel de Amoer-rattenslang genoemd is deze slangensoort een niet-giftige wurgslang. Het is een slang, die wel een lengte van 2.50 meter kan bereiken. Hij heeft een donkerbruine tot zwarte rugkleur, versierd met gelige banden.

Ondanks zijn behoorlijke lengte is het een jager op klein wild. Op zijn dieet staat voornamelijk ongedierte als ratten en muizen, maar vogels en eieren laat hij ook niet links liggen. Die prooien grijpt hij het liefst door in holen of nesten te kruipen en die leeg te roven. Deze sluipmoordenaar heeft zoveel kracht in zijn gebit dat hij zijn maaltijd vaak niet eens hoeft te wurgen.

Zoals zijn naam al aangeeft hoort deze slang thuis in Rusland, maar dan wel helemaal in het oostelijk deel van dat immense land. Verder kun je hem spaarzaam aantreffen in aangrenzende landen als noordoostelijk China en het Koreaans schiereiland.
                                                          Foto: R. van Beusekom

Als zo'n vervaarlijke slang zover van ons land woont, dan is het welhaast onmogelijk dat zo'n reptiel zonder menselijke hulp in Nederland is aangekomen. Dat vermoeden is juist.

In sommige kassen wordt deze slangensoort ingezet bij de milieuvriendelijke bestrijding van ratten en muizen. Zoals altijd weten exoten te ontsnappen. Maar deze variëteit is ook uitermate geschikt om door slangenliefhebbers in een terrarium gehouden te worden. Je koopt ze piepjong en na enkele jaren heb je een slang van 2.50 meter lang in je huis. Ik weet zeker dat je vriendin of vrouw je na verloop van tijd een ultimatium gaat stellen: hij eruit of ik eruit. Hoewel de keuze voor sommigen nog moeilijk zal zijn ook, zal de Russische rattenslang uiteindelijk het veld moeten ruimen en wordt hij diervriendelijk vrij gelaten in de natuur. Een onnozele bioloog vond het goed om enkele exemplaren los te laten in een natuurgebied in de veronderstelling dat ze zich hier niet zouden voortplanten.

In Nederland komt ondertussen een levensvatbare populatie voor rondom vliegveld Eelde. Halverwege de jaren '90 van de twintigste eeuw werden de eerste verwilderde exemplaren van de soort waargenomen langs de taxibaan van het vliegveld Eelde, in tuinen naast het vliegveld en bij de bloemenveiling in Eelde, ten noordoosten van het vliegveld. Zonder drastisch ingrijpen wordt de Russiche rattenslang de vierde in Nederland voorkomende slang. De gemeente Tynaarlo – waar vliegveld Eelde onder valt – heeft in 2006 een informatiebijeenkomst gehouden en huurt een gespecialiseerd bureau in om het aantal dieren te tellen en om met een bestrijdingsstrategie te komen. Sinds 2006.

No comments:

Post a Comment