Witte tabaksvlieg

De verzuchting ‘klein, maar fijn', is beslist niet van toepassing op de witte tabaksvlieg (Bernisia tabaci). Deze kleine plaaggeest houdt van de heerlijke temperaturen, die horen bij tropische en subtropische klimaten. De witte tabaksvlieg is een mini-vliegje met in zijn volwassen staat een lengte van 0.8 millimeter. Hij is voor het eerst aangetroffen op een kwekerij van kerststerren (Euphorbia pulcherrima) in de Amerikaanse staat Florida. Dat was halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw. Een jaar later hadden ze zich al gestort op tomaten, komkommers, paprika en andere groenten- en fruitsoorten. Binnen een vijftal jaren konden de Amerikaanse boeren al meer dan $100 miljoen bij hun schadeverzekering claimen.

Onderzoekers hebben zich vervolgens maar eens gestort op de vraag waar die lastpak vandaan is gekomen en men denkt dat hij ooit inheems was in India en Pakistan. Men speculeert dat de witte tabaksvlieg ongemerkt is meegelift met de export van tropische bloemen vanuit die landen in zowel oostelijk als westelijke richting. En als je maar ver genoeg met die transporten meelift kom je vanzelf in Nederland terecht.
[Foto: Stephen Ausmus]
De witte tabaksvlieg is een veranderlijk heerschap en geleerden denken dat je het niet als een soort, maar als een complex van soorten moet zien. Er zijn ondertussen al negentien zogenaamde biotypes geïdentificeerd (biotypes A tot en met T).

Hoe klein die witte tabaksvlieg ook is, hij kan een vreselijke schade aanrichten aan belangrijke voedingsgewassen. Hij zuigt plantensap uit de plant en daardoor zullen hun bladeren zich niet goed kunnen ontwikkelen en uiteindelijk zelfs afvallen. Ook vruchten kunnen plakkerig, wanstaltig en wankleurig worden. De witte tabaksvlieg belaagt de laatste jaren ook de Nederlandse paprikateelt en dat is een ontzettend belangrijk exportproduct. Al kleine aantallen witte tabaksvliegjes kunnen al honingdauw veroorzaken en de vruchten plakkerig en onverkoopbaar maken.

Daarmee eindigt het drama nog niet want de witte tabaksvlieg heeft zich ondertussen over alle continenten (behalve Antarctica) verspreid, kan meer dan 900 verschillende plantensoorten besmetten en is een vector (verspreider) van 111 verschillende virussen.

Gelukkig hadden de telers in het verleden een groot arsenaal aan doelmatige chemische bestrijdingsmiddelen tot hun beschikking, maar de regelgeving zorgt ervoor dat ze daar steeds minder gebruik van mogen maken. Sluipwespen (Encasia formosa en Eretmocerus eremicus), later ondersteund door de roofwants (Macrolophus caliginosus), zijn daarom al jarenlang de natuurlijke vijanden, die in de diverse teelten met veel succes de witte vliegjes onder de duim hebben gehouden. De witte tabaksvlieg is echter slimmer en voor de telers rest alleen de sluipwesp (Eretmocerus mundus) om ze te lijf te gaan. Zolang het duurt…

No comments:

Post a Comment