Gif in de duinen

Ik heb hier al eerder geschreven over de problemen die rimpelroos of (Japanse) bottelroos veroorzaakt. Het is een lage struik van Oost-Aziatische oorsprong. Ooit werd de rimpelroos op de Waddeneilanden aangepland om stuifzand wat in het gareel te houden. Naast de zeeden bleek de rimpelroos voor dat doel bijzonder geschikt want hij verdraagt de zilte zeewind goed. Wat men echter niet had voorzien was dat de rimpelroos zich sterk wist (en weet) uit te breiden door middel van zijn snel groeiende wortelstelsel.
Ook in de duinen van Noord-Holland is de rimpelroos een plaag aan het worden. In 2005 waren de Noordduinen (circa 700 hectare) bij Den Helder voor zo’n twee procent bedekt met rimpelroos. In 2013 was dat al drie procent en het werd dus tijd om in te grijpen want de rimpelroos verdringt hierbij tevens de oorspronkelijke begroeiing zodat daarvan op sommige plaatsen nauwelijks meer iets overblijft. Het wortelstelsel is zo krachtig dat het zelfs fietspaden onbegaanbaar kan maken.

De stekelige struik wortelt diep en is een taaie rakker. Hoe sterk je hem ook snoeit, hij zal vrijwel altijd weer opschieten. De beheerder van de Noordduinen, Landschap Noord-Holland, zag geen andere mogelijkheid dan een greep naar gif. Ruim vier hectare zijn in 2012 aangepakt met het middel Garlon, maar de resultaten vielen tegen en het middel is ondertussen verboden. Een volgende poging wordt gedaan met Genoxone ZX, een wel toegestaan herbicide.

Chemische bestrijdingsmiddelen horen natuurlijk niet in zo’n natuurlijk en kwetsbaar landschap, maar in dit geval is de kwaal erger dan het middel.

No comments:

Post a Comment