Roze boomneushoorn

De roze boomneushoorn (Aceratherium arborium) is een zeer zeldzame verschijning in ons land. De roze boomneushoorn is het onverkwikkelijke resultaat van genetische manipulatie toen men in het grootste geheim probeerde een uitgestorven neushoornsoort opnieuw te creëren.
[Tekening: Horst Dijkstra]
De Acantheria behoren tot een geslacht van neushoorns, waarvan diverse soorten leefden vanaf het Oligoceen (vanaf 33,9 tot 23,0 miljoen jaar geleden) tot het Plioceen (vanaf 5,3 tot 2,6 miljoen jaar geleden). Ze stierven uit als gevolg van veranderende klimatologische omstandigheden. Tijdens het Plioceen koelde het klimaat geleidelijk af tot de ijskappen op het noordelijk halfrond weer begonnen te groeien. Op verschillende continenten bestonden zogenaamde megafauna's van zoogdieren, maar de Aceratheria konden zich niet snel genoeg aanpassen en stierven uit.

Uit in Duitsland ontdekte fossielen heeft men met veel moeite uiteindelijk het DNA weten te onttrekken en in geheime laboratoria is men vervolgens aan de slag gegaan om deze soort te recreëren. Er trad echter een onfortuinlijke besmetting op met het DNA van een roze sabelsprinkhaan (Amblycorypha oblongifolia), een zeer zeldzame kleurvariant van een sprinkhaan die uiteraard normaliter groen van kleur is. Het onbedoelde gevolg was de roze boomneushoorn.
Wegens de strikte geheimhouding is het volstrekt onbekend hoeveel roze boomneushoorns er uiteindelijk zijn geboren, maar onze contacten in Artis durven ons anoniem te vertellen dat het er minimaal vijf moeten zijn geweest. Daarvan zijn er - u begrijpt het al - mogelijk meerdere exemplaren ontsnapt. Deze soort is zelfs zo zeldzaam dat er geen afbeeldingen van bestaan. Wat u dus ziet is een artist's impression, getekend door onze medewerker Horst Dijkstra.

No comments:

Post a Comment