Amerikaanse zeekreeft

Het leven lijkt zo eenvoudig als je Wikipedia gelooft: Er bestaan (nog maar) twee soorten zeekreeften en ze worden allebei gevonden in de Noord-Atlantische Oceaan. De Amerikaanse zeekreeft (Homarus americanus) komt voor aan de kusten van Labrador (Canada) tot North Carolina (USA) en de Europese zeekreeft (Homarus gammarus) wordt aangetroffen in de kustwateren van Noord-Noorwegen tot aan Marokko.
Maar het gesleep met handelswaar over de hele wereld plus het nog steeds niet verplichte zuiveren van ballastwater van zeeschepen hebben er voor gezorgd dat de Amerikaanse zeekreeft in Europese wateren is aangetroffen en – ik ga er gemakshalve maar van uit – andersom is het ook het geval.

De Amerikaanse zeekreeft kan een lichaamslengte van zo'n 65 centimeter bereiken en een gewicht van 20 kilogram. De Amerikaanse zeekreeften zijn veelal blauwgroen tot groenig bruin met rode antennes. Zijn Europese tegenhanger is meer donkerblauw tot zwart gekleurd. Hij is met een lengte van 60 centimeter en een gewicht van maximaal 6 kilogram een stuk bescheidener van omvang dan de amerikaanse versie.
Al in 2007 werd in een verslag van de Werkgroep Exoten gemeld dat 'Kijkend naar de potentiële impact die de soorten kunnen hebben op het ecosysteem zijn de algen Verrucophora farcimen en Olisthodiscus luteus, de Amerikaanse zeekreeft (Homarus americanus), de koningskrab (Paralithodes camtschaticus) en de Japanse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) als soorten aangemerkt die mogelijk impact kunnen hebben op het functioneren van het ecosysteem van de Waddenzee. De algemene conclusie van deze risico studie is dat het risico van de introductie van exoten met de import van mosselen uit Noorwegen klein is maar niet afwezig. Het risico is klein omdat de kans en/of de verwachte effecten van de geïdentificeerde doelsoorten beperkt is, maar niet afwezig omdat er onzekerheden zitten in de analyses en uitspraken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er exoten in de Noorse wateren over het hoofd zijn gezien of dat een geïntroduceerde exoot het beter blijkt te doen dan op dit moment is ingeschat'.

Je leest hier weer de verzamelde onzinnige zinnen van een besluiteloos clubje deskundigen. Tot nu toe is er geen enkele maatregel genomen die de mogelijke komst (de meeste genoemde voorbeelden zijn allang aanwezig) tegen te houden of (als ze eenmaal onze natuur zijn binnengeslopen) te bestrijden.

No comments:

Post a Comment