Amarant, Alsemambrosia en Monsanto

In ons land is de combinatie van Roundup en speciaal daarvoor ontwikkelde planten nog steeds het onderwerp van verhitte discussies, maar in de Verenigde Staten is men dat stadium allang voorbij. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Monsanto produceert de onkruidbestrijder glyfosaat, meer bekend onder de merknaam Roundup. Het ontwikkelt ook maïs- en sojabonenrassen die resistent zijn tegen de werking van die glyfosaat. Je kunt dus probleemloos je onkruid bestrijden, terwijl je teelt onbeschadigd blijft.

De natuur laat zich echter niet dwingen en past zich voortdurend aan. Tweehuizige amarant, alsemambrosia en zandambrosia, alle drie lastig te bestrijden onkruiden, zijn ook in toenemende mate resistent geworden tegen glyfosaat. Als boer zit je dus met je handen in het haar: je spuit tegen onkruid en het onkruid vindt de herbicide lekker.
Monsanto heeft de slimme jongens in het laboratorium de opdracht gegeven om een oplossing te vinden. Die oplossing is er en die heeft de naam 'dicamba' gekregen. Zoals zo vaak hoort er bij een oplossing een nieuw probleem: je moet dus ook dicamba-resistentie in een sojabonenras zien in te kruisen, want anders gaat die ook dood.

En dit seizoen (2016) heeft Monsanto in de Verenigde Staten een nieuw sojabonenras geïntroduceerd met de naam Roundup Ready 2 Xtend. Het is de onderzoekers van Monsanto gelukt om naast een glyfosaat-resistentie nu ook een dicamba-resistentie in een sojabonenras te kruisen.

Het grote nadeel van de stof dicamba is dat het middel erg dampt en gemakkelijk verwaaid. Veel meer dan glyfosaat dat doet. Daarom wordt het in de Verenigde Staten bijna alleen maar toegepast in een voor-opkomstbespuiting, wanneer nog nergens gewas boven de grond uitkomt.
Monsanto claimt dat ze er alles aan gedaan heeft om akkerbouwers op hun hart te drukken dat het nieuwe ras niét met diacamba mocht worden bespoten. Echter, de verleiding bleek uiteraard te groot en vele hebben dat wel gedaan. Een grote groep boeren in de American Midwest claimt nu dat hun niet-resistente gewassen door het verwaaien van het bestrijdingsmiddel schade hebben ondervonden van deze bespuitingen.

Overigens heerst ook al twijfel over het blijvende effect van diacamba. Zo toonden onderzoekers al in 2007 aan dat in slechts drie generaties amarant resistentie kan ontwikkelen tegen diacamba[1].

[1] Behrens et al: Dicamba Resistance: Enlarging and Preserving Biotechnology-Based Weed Management Strategies in Faculty Publications from the Center for Plant Science Innovation - 2007

No comments:

Post a Comment