Wortelcysteaaltje

Het wortelcysteaaltje (Heterodera carotae) is een nematode die ziekteverschijnselen bij planten veroorzaakt. In Engelstalige landen staat deze pest bekend als carrot root nematode of carrot cyst nematode. De eerste zou in het Nederlands vertaald kunnen worden als 'wortelwortelnematode'.
Zoals de naam al aangeeft heeft het wortelcyteaaltje maar een beperkt aantal gastheren: de wortel (Daucus carota) en de 'mooie wortel' (Daucus pulcherrima). In Europa is deze parasiet al waargenomen in Duitsland, Frankrijk, Portugal, Italië, Cyprus, Hongarije, Polen. Zweden, Rusland, Tsjechië, Groot Brittannië, Ierland en ook – jawel – Nederland. Ook zijn er infecties bekend in India en in de staat Michigan (USA).

Symptomen van infecties met deze nematode zijn, onder andere, delen van het gewas vertonen een verminderde groei, dwerggroei (of verminderde groei) van individuele planten met bronskleurige bladeren, kleine vervormde wortels, kleine verweven wortelvorming en de karakteristieke cysten.

In lichte grondsoorten kan, indien groei van nematoden ongebreideld kan plaatsvinden, is een opbrengstvermindering van 20 tot 80 procent mogelijk.

Zoals zo vaak kan de nematode eenvoudig verspreid worden door het ietwat onnadenkend gesleep met besmette grond, plantmateriaal en werktuigen. De ingedroogde cystes kunnen meer dan tien jaar levensvatbaar blijven.

Als een akkerbouwer wortels op besmette gronden blijft verbouwen dat kan de infestatie per jaar tienvoudig vermenigvuldigen. Er is nog maar weinig aandacht voor deze exotische nematode, maar ik vrees dat dit niet al te lang meer zal duren voordat men tot het inzicht komt dat ook het wortelcysteaaltje op een zwarte lijst komt te staan.

No comments:

Post a Comment