Samengedrukte erwtenmossel

Erwtenmossel. Wat is dát nu weer voor een naam zo zul je je ongetwijfeld met enige verbazing afvragen. Welnu, erwtenmossels zijn kleine tweekleppige weekdieren die vrijwel uitsluitend in zoet binnenwater voorkomen. Wereldwijd zijn vele honderden soorten bekend die soms vrijwel niet van elkaar te onderscheiden zijn. De grootste soorten zijn maar weinig groter dan twee centimeter, terwijl de kleinste worden niet groter dan twee millimeter. Ook in ons land leven tientallen verschillende soorten. Bij meerdere soorten zijn de 'doubletjes' (beide kleppen op elkaar) nogal bol, zodat ze op erwtjes lijken.
De samengedrukte erwtenmossel (Euglesa compressa) heeft diverse familieleden die zich ook al ongemerkt hebben gevestigd. De driehoekige erwtenmossel (Euglesa supina), de geplooide erwtenmossel (Euglesa henslowana) en de dwerg-erwtenmossel (Odhneripisidium moitessierianum) gingen hem voor.

In Europa werden de eerste exemplaren ontdekt in 1940 in Noordoost-Duitsland. Later ook in de Elbe bij Hamburg (1961). In Frankrijk werd hij vervolgens in 1989 waargenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de samengedrukte erwtenmossel al in 1993 voor het eerst werd aangetroffen in Nederland. Kenners menen dat deze minimosselsoort waarschijnlijk minimaal twee keer in Europa geïntroduceerd moet zijn, één keer voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en later opnieuw in Frankrijk. In Europa verspreidt de samengedrukte erwtenmossel zich vermoedelijk door zich aan de romp van binnenvaartschepen vast te klampen en zich gewillig mee te laten voeren naar ons land.

Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat deze exoot inheems is in Noord-Amerika en dan wordt de potentiële route weer een stuk ingewikkelder omdat de samengedrukte erwtenmossel voornamelijk een zoetwaterliefhebber is.

De samengedrukte erwtenmossel komt vooral voor in grote rivieren en bewegende wateren als kanalen, laaglandrivieren en grote plassen. In Frankrijk komt de soort algemeen voor in de grote rivieren (Saône, Seine, Rhône en Rijn) en in Polen in het water van de Oder. In Nederland werden de eerste exemplaren ontdekt in de Rijn-Maasdelta, waar ze nu nog steeds zeer algemeen voorkomen. Het dier kan zich uitstekend via de grote rivieren naar het achterland verspreiden.

Hoewel meerdere soorten ook actief met hun voet kunnen rondkruipen, leven erwtenmossels gewoonlijk ingegraven in het bodemslik. Alleen de achterzijde steekt dan boven het substraat uit. Ze voeden zich door water aan te zuigen en daaruit de voedseldeeltjes te filteren. De dieren zijn tweeslachtig (hermafrodiet). Gewoonlijk worden de dieren niet ouder dan een jaar. Het is nog onbekend of deze exoot inheemse soorten zal verdringen.

Bron.

No comments:

Post a Comment