Gebogen traliemossel

Velen van jullie zullen nog nooit gehoord hebben van de gebogen traliemossel (Ischadium recurvum), een tweekleppige uit de familie Mytilidae. Dat kan kloppen, want hij hoort hier in ons land niet thuis.
De traliemossel komt van nature voor in het warmere water van de golf van Mexico en leeft daar in brak water en lagunes tussen oesters, en op harde substraten, zoals kunstmatige riffen. Daarom kun je hem ook aantreffen in de Mississippidelta bij New Orleans. Maar ook noorderlijker ziet hij kans om zich te vestigen tot Cape Cod, een schiereiland aan de zuidelijke kust van de Amerikaanse staat Massachusetts.

Hij is waarschijnlijk met oestertransporten verplaatst, aanvankelijk naar New England en Californië, maar heeft nu, wellicht in ballastwater van schepen, ook Europa bereikt.

Op 11 oktober 2018 doken fotograaf Ron Offermans en duikbuddy Hans Spierenburg in het Noordzeekanaal. Daar ontdekten ze op enkele meters beneden de waterspiegel een aantal fraaie mosseltjes. Deze vielen op vanwege hun vorm en vooral door de afwijkende, wat getraliede ribstructuur op de schelpen. Al snel was duidelijk dat het hier ging om een geheel nieuwe soort voor ons land, hoogstwaarschijnlijk een exoot. Een jong exemplaar van hetzelfde mosseltje verscheen iets eerder - op 21 september 2018 - op het netvlies van de Amsterdamse filmer en voormalig stadsecoloog Martin Melchers, tijdens onderzoeksvisserij in het Noordzeekanaal nabij de Coenhaven.

Sindsdien is de soort ook aangetroffen bij de sluizen van IJmuiden, de Wijkertunnel en bij de Velserpont. Kortom, hij leefde wellicht al enkele jaren ongezien in het hele Noordzeekanaal. Het is de eerste vondst van de soort in Europa en gezien de nu al succesvolle vestiging van deze brakwatermossel ziet het er niet naar uit dat het om een tijdelijke aangelegenheid gaat.

De gebogen traliemossel dankt zijn naam aan zijn verschijning: hij is gebogen en heeft opvallende ribbels. De schelp heeft een doorsneden van maximaal zes centimeter. De kleur is geelwit met blauwachtige zweem. De tralievormige ribben zijn donker zwartbruin. Bekijk je de binnenkant dat merk je dat deze paarsbruin van kleur zal zijn.

Het verschijnen van de gebogen traliemossel is beslist geen goed nieuws voor onze inheemse oesters en mossels: de gebogen traliemossel kan zich zo snel voortplanten dat de grote hoeveelheid nakomelingen de oesters en mossels simpelweg kunnen verstikken.

No comments:

Post a Comment