Aanvulling lijst exotische soorten

Op 14 juni 2019 is de lijst met uitheemse soorten die gehanteerd wordt in de Europese Unie uitgebreid met 17 plant- en diersoorten.

In de afweging om deze extra soorten op te nemen op de lijst wordt gekeken naar de ecologische schade die deze soorten veroorzaken en naar of de maatregelen in verhouding staan tot de mogelijke gevolgen. Daarbij heeft de Europese Commissie rekening gehouden met de inbreng vanuit de EU. Het voorstel met de onderstaande 17 soorten is aangenomen met een meerderheid van de stemmen.

Naar verwachting wordt de aanvulling op de lijst met uitheemse soorten begin juli 2019 door de Europese Commissie gepubliceerd, waarmee deze aanvulling vermoedelijk begin augustus 2019 van kracht wordt.

PLANTEN
- Wilgacacia (Acacia saligna)
- Hemelboom (Ailanthus altissima)
- Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus)
- Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum)
- Hoog pampasgras (Cortaderia jubata)
- Roze rimpelgras (Ehrharta calycina)
- Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides)
- Oosterse hop (Humulus scandens)
- Japanse klimvaren (Lygodium japonicum)
- Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata)
- Mesquite (Prosopis juliflora)
- Groot vlotvaren (Salvinia molesta)
- Talgboom (Triadica sebifera)

DIEREN
- Treurmaina (Acridotheres tristis)
- Nieuw-Zeelandse platworm (Arthurdendyus triangulatus)
- Zonnebaars (Lepomis gibbosus)
- Gestreepte koraalmeerval (Plotosus lineatus)

No comments:

Post a Comment