Human metapneumovirus

Jawel, ook virussen die het op mensen voorzien hebben kunnen we als exoot benoemen. Een perfect voorbeeld is het human metapneumovirus, afgekort tot hMPV).

Het verhaal begint in Zuid-Afrika, waar in 1978 voor het eerst een virus werd ontdekt dat kalkoenen infecteerde. Het kreeg eerst de naam swollen head syndrome ('gezwollen kop syndroom'), maar kreeg later de officiële naam van avian metapneumovirus (aMPV). Het bleek dat het virus al in een kwartet van subtypes (A, B, C of D) circuleerde[1]. Ook kippen, fazanten en eenden bleken vatbaar, maar andere vogelsoorten leken (voorlopig) immuun te zijn voor dit virus. Al een paar jaar later werd het virus ook gerapporteerd in Frankrijk en Groot Brittannië.
Bij de genoemde vogelsoorten zorgt het virus voor een acute luchtweginfectie met tranende ogen (de 'gezwollen kop'). Bovendien neemt de eierproductie bij legkippen zienderogen af.

Betekent dit dan dat het een heel nieuw virus is? Welnee, vermoedelijk heeft het avian metapneumovirus al eeuwen onopgemerkt gerelateerde vogels soorten besmet. Ikzelf denk dan aan bijvoorbeeld struisvogels.

De voortdurende opmars van de menselijke 'beschaving' heeft tot gevolg gehad dat we de natuur steeds meer terugdringen en dat heeft onbedoelde negatieve gevolgen. Maar de natuur laat zich niet zo gemakkelijk verslaan en gaat na verloop van tijd in de tegenaanval. Uit genetisch onderzoek blijkt namelijk dat het avian metapneumovirus rond het jaar 1800 muteerde om zichzelf beter aan te passen aan de mens[2].

De allereerste keer dat het human metapneumovirus werd gedetecteerd was in Nederland in 2001. Intussen zijn er ook van dit virus al een viertal subtypes bekend (A1, A2, B1 en B2). Het muteert er dus lustig op los en is, na het RS-virus (Respiratory Syncytial Virus), het virus dat bij baby's het vaakst zorgt voor luchtweginfecties (verkoudheidsverschijnselen) en ziekenhuisopnames.

Eigenlijk is het enige verschil tussen het gevreesde RS-virus en het human metapneumovirus dat de eerste op een leeftijd van 2 tot 3 maanden toeslaat, terwijl de tweede baby's tussen 6 en 12 maanden infecteert. Overigens kan het human metapneumovirus ook ouderen ziek maken. Zij zijn vroeger dus nooit besmet geweest en hebben dus geen immuniteit opgebouwd.

Het human metapneumovirus is lange tijd 'onder de radar' gebleven, want uit onderzoek blijkt dat het een wereldwijde verspreiding heeft in vooral gematigde klimaatzones en ook nog eens seizoensgebonden is. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat, wanneer kinderen de leeftijd van een jaar of vijf hebben bereikt, vrijwel alle kinderen wereldwijd besmet zijn geweest met het human metapneumovirus en dus immuun zijn geworden.

[1] Silke Rautenschlein: Avian Metapneumovirus (Turkey Rhinotracheitis, Avian Pneumovirus, Swollen Head Syndrome) in MSD Manual (Veterinary Manual) – 2020. Zie hier.
[2] De Graaf et al: Evolutionary dynamics of human and avian metapneumoviruses in Journal of General Virology – 2008. Zie hier.

No comments:

Post a Comment