Usutuvirus

De eerste berichten kwamen uit Duitsland waar in de nazomer van 2012 honderduizenden merels werden geveld door het Usutuvirus. Bij zorgvuldig nalezen van de berichten bleek dat niet alleen merels vatbaar bleken voor het virus, maar dat een besmetting ook voor mussen, spreeuwen en ijsvogels een fatale afloop bleek te hebben.

De eerste meldingen werden al een jaar eerder gedaan, maar die haalden het nieuws nog niet. Toch waren naar schatting dat jaar 300,000 merels het slachtoffer van dat virus. Men heeft de verspreidingsroute van het virus kunnen traceren tot 2001 toen het Usutuvirus plotseling in Oostenrijk opdook. Later zijn er uitbraken gemeld in het aangrenzende Italië en Hongarije. Ondertussen zijn in landen als Spanje en Zwitserland ook al gevallen gemeld. In Nederland zijn nog geen besmettingen aangetroffen, maar dat het Usutuvirus ons land zal bereiken is slechts een kwestie van tijd.

Zo'n virus komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen en er dient dus een vector (drager) te zijn die het virus van vogel op vogel overdraagt en die vector is gevonden. Het blijkt dat muskieten van het geslacht Culex verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van Usutuvirus. De allereerste melding van het Usutuvirus kwam uit Zuid-Afrika en migrerende vogels werden tijdens hun lange reis besmet met dat virus doordat ze gestoken werden door muskieten. Voor de volledigheid: Usutu is een rivier, die door Zuid-Afrika, Zwaziland en Mozambique stroomt, en de plek aanduid waar het virus voor de eerste keer is aangetroffen.

Het virus zelf is een zogenaamd flavivirus en dat is geen goed nieuws. Het blijkt dat dit Usutuvirus vanuit een oerflavivirus is gemuteerd en nu is het een broertje van een aantal gevreesde virusziekten, zoals het West Nile virus (WNV) in Afrika, Azië and Europa, het Japanese encephalitis virus (JEV) in Azië, het Murray Valley encephalitis virus in Australië, het Saint Louis encephalitis virus op het Amerikaanse continent en het ondertussen vrijwel wereldwijd voorkomende dengue virus.

Lang heeft men gedacht dat het Usutuvirus geen bedreiging was voor de menselijke gezondheid, vooral omdat men geen meldingen had van ziektebeelden door besmettingen van mensen plus dat het virus nimmer buiten tropisch en subtropisch Afrika was aangetroffen. Dat alles bleek een illusie te zijn en de eerste gevallen van besmettingen van de mens bleken toch wel wat problemen op te leveren: koorts, hoofdpijn en huiduitslag. Virusinfecties zijn maar lastig te bestrijden en de eerste patienten kregen diverse zware kuren met antivirale middelen om het probleem onder controle te krijgen.

Ter vergelijking: het West Nile virus (WNV) is een broertje van het Usutuvirus en dat was in Amerika in 2012 verantwoordelijk voor bijna 4000 gevallen van infectie bij mensen en er waren alleen al in dat jaar 163 dodelijke slachtoffers te betreuren.

No comments:

Post a Comment