[Recensie] Veldgids Exoten

Als men de grote hoeveelheid bezoekers op deze site als aanwijzing mag zien dan zijn exoten ‘hot’ in Nederland en België. De laatste paar jaar wordt in de wetenschap en media steeds meer aandacht besteed aan de nadelige gevolgen van exotische dieren, planten en ziekteverwekkers als virussen, parasieten en schimmels voor onze vaderlandse flora en fauna.

Exoten verdringen niet alleen de inheemse soorten, waardoor onze natuur verarmt, maar ze kunnen ook grote economische schade toebrengen. Denk maar eens aan de uit Amerika afkomstige Coloradokever. Ook uw en mijn gezondheid kan ernstig in gevaar komen doordat muskieten als de Aziatische tijgermug, de Amerikaanse rotspoelmug of de Gelekoortsmug zich hier weten te vestigen. Dat deze muggen ziekten als dengue, chikungunya of gele koorts kunnen overbrengen weet men sinds het najaar van 2013 maar al te goed. Sinds de eerste besmetting met chikungunya in het Caraïbisch gebied is waargenomen, heeft de ziekte zich snel verspreid. Het West Nile Virus teistert Noord-Amerika ook al een aantal jaren. Van die exotische muskietensoorten wordt nog steeds gedacht dat ze in het koele Nederlandse klimaat niet kunnen overwinteren, maar de wetenschap wordt door exoten wel vaker op het verkeerde been gezet.
De ‘Veldgids Exoten’ behandelt ruim 150 verschillende soorten en het lijkt alsof de samenstellers behoorlijk gebruik hebben gemaakt van informatie die op deze site beschikbaar is. Die gelijkenis is echter onontkoombaar, want wie een helder beeld wil krijgen van exoten moet er ook helder over kunnen schrijven. Dat is in ‘Veldgids Exoten’ goed gelukt. Per soort wordt precies duidelijk gemaakt hoe ze in ons land terecht zijn gekomen, welke impact ze hebben en welke beheersmaatregelen nodig zijn om de schade te beperken.

Wil je met een boek in de hand op jacht naar exoten dan is ‘Veldgids Exoten’ een onmisbare handlanger.

‘Veldgids Exoten’ (2014), samengesteld door Leewis, Duistermaat, Gittenberger, Van der Have, Soes en Van Valkenburg - Uitgegeven door KNNV Uitgeverij - 192 pagina’s - ISBN 9789050114332 - € 34.95

No comments:

Post a Comment