Japanse Hulstspanner (of Hulstmot)

Sinds 2007 de eerste waarneming in Nederland heeft de buxusmot(Glyphodes perspectalis) zich een kwalijke reputatie verworven. Deze nachtvlinder is inheems in Japan, China, Taiwan, beide Korea's, het oostelijke deel van Rusland en India.

Met name vanaf 2017 heeft nachtvlinder zo huisgehouden onder de buxus dat deze struik uit vele tuinen is verdwenen.

Natuurlijk, de buxusmot is er nog steeds en de vlinder, de rups en schade aan buxusstruiken worden nog regelmatig gemeld. Maar de grote aantallen meldingen van de afgelopen jaren is wel voorbij. Voor een deel komt dit doordat steeds meer dieren, zoals vogels en egels, de rupsen van buxusmot als prooi hebben ontdekt. Bovendien is op veel plekken geen buxus meer aanwezig en daarop is de buxusmot immers gespecialiseerd.

Veel mensen hebben de buxus maar weg gedaan en vervangen door andere struiken. Eén daarvan is soms de Japanse hulst (Ilex crenata), ook al een exoot. In 2018 is er echter voor het eerst in Nederland een nieuwe nachtvlinder waargenomen in een tuincentrum in Noord-Brabant en die is juist gespecialiseerd in diverse hulstsoorten en met name die Japanse hulst.
Deze van origine Oost-Aziatische vlinder, Plesiomorpha flaviceps, heeft uiteraard nog geen Nederlandse naam, maar 'hulstmot' zou natuurlijk de meest voor de hand liggende zijn. Het is immers de 'opvolger' van de 'buxusmot'. Maar mensen die meer verstand van de materie hebben echter bedacht dat ‘Japanse hulstspanner’ een hele logische benaming zou zijn.

Sinds deze eerste vondst in 2018 zijn er nog geen nieuwe meldingen van deze nachtvlinder in Nederland gedaan, maar in omringende landen, waaronder noordelijk Duitsland en Groot-Brittannië, zijn ze ook al waargenomen. Of de rupsen zich ook te goed doen aan ‘onze’ inheemse Europese hulst (Ilex aquifolium) is nog niet bekend, maar ik zou dat op voorhand beslist niet willen uitsluiten. Hou uw (Japanse) hulst dus in de gaten!

Men heeft nog geen idee hoe deze nachtvlinder de grote afstand tussen zuidoostelijk Azië en noordwestelijk Europa heeft overbrugd, maar aangezien de waarnemingen ruwweg rondom de Noordzee zijn geweest is het niet onlogisch om te veronderstellen dat ze via zeeschepen deze kant op zijn gekomen. Ikzelf gok op containerschepen die met hoge snelheden de wereldzeeën bevaren en in een dag of 25 van Zuidoost-Azië in West-Europa kunnen varen.

Aan alle nachtvlinderaars het verzoek: heb je een Japanse hulstspanner op je laken of in je val, geef dat door!

Met dank aan Kars Veling, De Vlinderstichting

No comments:

Post a Comment