Amerikaanse rotspoelmug

De Amerikaanse rotspoelmug (Aedes atropalpus) heeft zijn oorspronkelijke thuis in zuidelijke delen van Canada, grote delen van de Verenigde Staten, Mexico en een aantal Midden-Amerikaanse landen. In Engelstalige landen wordt hij de ‘rock pool-mosquito’ (‘rotspoelmuskiet’) genoemd en dat zegt al dat deze muskietensoort zich van nature het beste thuis voelde in ondiepe rotspoelen waar het water al snel een aangename temperatuur kon bereiken. Maar de laatste jaren heeft de Amerikaanse rotspoelmug een nieuwe manier gevonden om zijn woongebied te kunnen vergroten: hij heeft geleerd om zich ook thuis te voelen in gebruikte autobanden. Na een regenbui blijft daarin vaak een plasje water staan en dat blijkt een ideale broedplek te zijn voor deze muskiet.
Maar er bestaat een enorme internationale handel in tweedehands autobanden en ze worden in zeecontainers wereldwijd verstuurd. Geen wonder dat men al in 1996 in het noorden van Italië een aantal Amerikaanse rotspoelmuggen wist te vangen. Daarvan werd vastgesteld dat ze afkomstig waren uit een partij Amerikaanse banden.

Pas in 2009 begon het Ministerie van VWS in Nederland een kleinschalig onderzoek bij een drietal importeurs van grotere maten banden (vliegtuigen, landbouwvoertuigen en vrachtauto’s). Bij alle drie bedrijven werden honderden larven en rondvliegende Amerikaanse rotspoelmuggen aangetroffen. U heeft daarover niets in de krant gelezen? Klopt, want dit feit werd angstvallig geheim gehouden. In 2010 werd een vervolgonderzoek verricht bij 32 importeurs met soortgelijke resultaten en de verantwoordelijke Minister stuurde een brief naar de kamer met de melding dat de bestrijding van de Amerikaanse rotspoelmug was gestart.

Deze soort ziet mensen en vogels als zijn prooi. Ze bijt voornamelijk gedurende de dag en is een vasthoudend bijtertje dicht bij zijn broedgebied. Maar het grootste probleem van de Amerikaanse rotspoelmug is het feit dat hij een vector (‘doorgeefluik’) is voor verschillende soorten virussen, die onder andere potentieel dodelijke hersenvlies ontstekingen kunnen veroorzaken bij mensen en paarden. Dat zijn: Japanse encefalitis, Murray Valley encefalitis, Western equine encefalitis en Eastern equine encefalitis, Saint Louis encefalitis en La Crosse encefalitis. Daarnaast kan de mug het West Nijl Virus en malaria verspreiden.

Normaal moet er een reservoir van met een virus besmet bloed zijn, zodat de muskiet dat besmette bloed van mens of dier op mens kan overdragen, maar van de Amerikaanse rotspoelmug is bekend dat hij die virussen ook op zijn nageslacht kan overdragen. Dat betekent dat wij door uit Amerika afkomstige virussen besmet kunnen worden.

Maar tot slot een kleine geruststelling: In zijn thuisland Amerika wordt niet gedacht dat de Amerikaanse bandenmug actief ziektes verspreidt. Uit laboratoriumonderzoek blijkt evenwel het tegendeel. U kunt daarom voorlopig weer rustig gaan slapen als u de officiele mededelingen van de regering gelooft.

[Fred de Vries]

No comments:

Post a Comment