Kassprinkhaan

De kassprinkhaan (Diestrammena asynamora) komt van oorsprong uit China, waar de dieren in grotten leven. Het zal je niet verbazen dat ze zijn door gesleep met plantenmateriaal over de hele wereld verspreid zijn geraakt. Soms overleven tijdelijk ze in kunstmatige grotmilieus als kassen en kruipruimtes van gebouwen.

De kassprinkhaan is een behoorlijk groot insect van zo’n twee centimeter, waarbij de lange poten en sprieten zelfs niet eens zijn meegerekend. De dieren zijn helemaal aangepast aan het leven in grotten. Ze zijn vleugelloos en hebben lange sprieten aan de kop en aan het achterlijf (cerci genoemd), waarmee ze al tastend hun weg in het donker vinden.
Verspreiding in Nederland In de loop der jaren is de kassprinkhaan op behoorlijk veel plaatsen aangetroffen in ons land. Meestal gaat het om een enkel exemplaar, maar soms handhaaft zich tijdelijk een populatie, zoals in een kamerplantenbedrijf in ’s Gravenmoer (1973-1980), een woonwijk in Hoogeveen (eind jaren 1980) en een woonwijk in Tilburg (2005-2009). Het valt op dat er sinds de jaren 1920 tot aan 2014 veel losse waarnemingen uit Leeuwarden en omgeving afkomstig zijn. Toch was de ontdekking van een grote populatie in een verzorgingshuis in Noord-Bergum (ofwel Noardburgum) te Friesland een verrassing.

Bewoners klaagden al een tijdje over het feit dat ze soms enorme 'springspinnen' op de gang aantroffen. Pas in 2012 kreeg een in insecten geïnteresseerde medewerker een dood exemplaar onder ogen en toen was de conclusie snel getrokken: een kassprinkhaan.

Het zorgcentrum is een groot complex met zo’n 25 geschakelde gebouwen, die grotendeels voorzien zijn van een kruipruimte. Op vele plaatsen is de kassprinkhaan inmiddels aangetroffen, waarbij het soms gaat om tientallen dieren per kruipruimte. De totale populatie is naar schatting enkele duizenden exemplaren groot. Navraag bij het oudere personeel leerde dat de kassprinkhaan daar al minstens 40 jaar voorkomt. Het betreft waarschijnlijk de grootste populatie van de kassprinkhaan in Europa.

Door hun grootte en onverwachte gedrag kunnen ze mensen soms schrik aanjagen en de dieren gaan ’s nachts ook wel op zoek naar eten en kunnen dan aan kamerplanten knagen. Het personeel en de bewoners van het verzorgingscomplex in Noardburgum hebben de kassprinkhaan in hun hart gesloten. Daarbij heeft de aandacht van buiten zeker geholpen. Eind 2014 was er een filmploeg van Vroege Vogels over de vloer om het verhaal vast te leggen en begin 2015 vond zelfs een excursie plaats voor een tiental sprinkhaankenners. De toekomst van de populatie is overigens onzeker omdat er plannen zijn om het zorgcomplex grondig te restaureren.

De kassprinkhaan is in principe een onschadelijke exoot, maar ze horen hier natuurlijk niet thuis.

No comments:

Post a Comment