Tomatenchlorosevirus

In Nederland is weer een nieuw virus opgedoken dat behoorlijke schade kan aanrichten aan belangrijke voedselgewassen: het tomato chlorosis virus (ToCV). Het virus heeft het, onder meer, gemunt op chilipeper (Capsicum annuum), aardappel (Solanum tuberosum), sla (Lactuca sativa), tabak (Nicotianum tabacum) en tomaat (Lycopersicon esculentum). Veel van deze gewassen behoren tot de Nachtschadigen en dat betekent direct dat ook enkele gerelateerde tuinplanten, exoten, danwel onkruiden ook tot de waarplanten kunnen worden gerekend.

Het tomato chlorosis virus (de Nederlandse naam zal wel Tomatenchlorosevirus worden en die zullen we dan ook maar gaan gebruiken) behoort tot de grotere familie der Crinivirussen.
Het tomatenchlorosevirus wordt overgebracht door verschillende witte-vliegsoorten, waarvan de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum), de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) en de gestreeptvleugelige wittevlieg (Trialeurodes abutiloneus) voor Nederland de belangrijksten zijn. Het virus wordt niet overgedragen via menselijk contact en ook niet via zaad.

Het belangrijkste symptoom bij alle gewassen is tussennervige chlorose op wat oudere bladeren in het midden van de plant, soms aangevuld met lichte bladrol. Symptomen van gebreksziekte kunnen onderaan de plant vergelijkbare tussennervige chlorose veroorzaken, maar bij tomantenchlorosevirus is dit vaak wat onregelmatiger verdeeld over het blad. Bij een virusinfectie hebben sommige bladeren zowel tussennervige chlorose als normaal groene zones.

In een groot aantal Zuid-Europese landen kwam het virus al jaren voor in de tomatenteelt. In Nederland was het virus nog niet eerder aangetroffen, maar deze lege plek op de Europese landkaart is nu (eind 2017) ingevuld. In een Nederlandse tomatenkas nabij Venlo werd het virus nu voor het eerst waargenomen.

Het virus heeft geen quarantainestatus, maar heeft binnen de Europese Unie wel de status 'risico voor de gehele gemeenschap'. Daarom zal de NVWA alles in het werk stellen om het virus uit te bannen. De sector neemt de vondst van het Tomatenchlorosevirus bijzonder serieus. Er is zelfs een crisisteam gevormd.

No comments:

Post a Comment